Naujas viešasis transportas privalės būti pritaikytas riboto judumo asmenims

by Lina | 21 birželio, 2022 11:18 am

Seimas nustatė, kad visos pirmą kartą Lietuvoje registruojamos viešojo transporto priemonės, kurios veža keleivius keliais arba vidaus vandenimis, privalomai turės būti pritaikytos neįgaliesiems ir kitiems riboto judumo asmenims.

Transporto veiklos pagrindų įstatyme apibrėžta, kas yra laikomas riboto judumo asmeniu – tai asmuo, turintis nuolatinį arba laikiną fizinį, psichikos, intelekto arba jutimo sutrikimą, dėl kurio jis gali tik ribotai judėti ir tai trukdo jam lygiavertiškai su kitais keleiviais naudotis transportu, arba asmuo, kurio judumą naudojantis transportu riboja amžius.

„Šiandien turime tokią situaciją, kad tik trečdalis viešojo transporto priemonių yra pritaikytos ir pusėje savivaldybių nėra nė vienos priemonės. Atsižvelgdami į tai, kad Vyriausybė planuoja dideles investicijas į viešojo transporto atnaujinimą iš įvairių šaltinių ir faktiškai galėsime, turbūt, trečdalį viešojo transporto parko pakeisti, mes siūlome, kad būtų nustatyti vienodi reikalavimai visoje Lietuvoje ir, kai jau būtų perkama, būtų nuperkama tinkama transporto priemonė“, – projekto pristatymo metu kalbėjo susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Reglamentuota, kad po šio įstatymo įsigaliojimo pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamoms viešojo transporto priemonės, vežančios keleivius automobilių ir vidaus vandenų keliais, turės būti pritaikytos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims – jose turės būti įrengtos šių asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešuoju transportu priemonės pagal susisiekimo ministro tvirtinamus viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimus. Ši nuostata nebus taikoma tarptautiniam susisiekimui naudojamoms viešojo transporto priemonėms ir tais atvejais, kai Lietuvos teisės aktais reglamentuojamos transporto priemonių pirkimo procedūros buvo pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Naujos nuostatos galios ir geležinkelių riedmenims, naudojamiems keleiviams geležinkeliais vežti. Reikalavimas pritaikyti geležinkelių riedmenis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims vežti nebus taikomas siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžių) tinkluose ir tarptautiniam susisiekimui geležinkeliais su trečiosiomis šalimis naudojamoms transporto priemonėms.

Už Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIVP-1492(2)[1] balsavo 122, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. Įstatymas įsigalioja lapkričio 1 d.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. XIVP-1492(2): https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1492*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=

Source URL: http://ebus.lt/naujas-viesasis-transportas-privales-buti-pritaikytas-riboto-judumo-asmenims/