Naujausi įregistruoti teisės aktai

08 gruodžio 04:16 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų, kurie aktualūs keleivių vežėjams. 

SM registravo LRV nutarimo projektą 21-31802(5), 2022 m. gruodžio 02 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. BIRŽELIO 7 D. NUTARIMO NR. 716 „DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ TEIKIANT VIEŠĄSIAS KELEIVIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU PASLAUGAS IR (AR) VIEŠĄSIAS KOMBINUOTOJO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIAIS MARŠRUTAIS PASLAUGAS, JŲ POREIKIO NUSTATYMO IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projektas parengtas siekiant papildyti kompensavimo tvarkos aprašą nuostatomis, susijusiomis su GTK pakeitimo, dėl galimo savivaldybių indėlio iš dalies finansuojant geležinkelio įmonės (vežėjo) nuostolius, patirtus teikiant viešąsias paslaugas jų teritorijoje.

Projektu siūloma pakoreguoti Aprašo nuostatas, nustatančias kompensacijos išmokas, ir leisti savivaldybėms ir geležinkelio įmonėms (vežėjams) teikti pasiūlymus dėl naujų galimų viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo.

Nutarimo projektas 22-13572(2), 2022 m. gruodžio 04 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projekto tikslas – patikslinti, nustatyti ar pripažinti netekusiais galios konkrečius valstybės rinkliavos už LTSA teikiamas paslaugas ir išduodamus dokumentus dydžius, vadovaujantis toliau nurodytų teisės aktų reikalavimais ir LTSA pateiktais rinkliavos dydžių skaičiavimais.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka