Naujų transporto priemonių registracijos apribojimai, susiję su padangų reikalavimais dėl pasipriešinimo riedėjimui

spalio 26 04:12 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad, įsigaliojus 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (toliau – Reglamentas), bus taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

 

M, N ir O kategorijų naujos transporto priemonės, kurių C1 ir C2 klasės padangos neatitiks Reglamento II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių, nuo 2018 m. lapkričio 1 d. nebus registruojamos.

Žieminių padangų atveju lentelėje numatytos ribos padidinamos 1 kg/t.

 

Padangų klasė Didžiausia vertė (kg/tonų)
C1 10,5
C2 9,0

M, N ir O kategorijų naujos transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento reikalavimų dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, nuo 2018 m. lapkričio 1 d. bus registruojamos tik su atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Administracijos žyma apie taikytiną išimtį pagal iš anksto pateiktą sąrašą. Gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, transporto priemonių sąrašą dėl anksčiau išvardytų priežasčių Administracijai turi pateikti iki 2018 m. spalio 31 d.

M1 klasės transporto priemonių didžiausias skaičius negalės viršyti 10 %, o visų kitų kategorijų atveju negalės viršyti 30 % visų tipų transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti Lietuvoje 2017 metais.

Jei tie 10 % (arba atitinkamai 30 %) yra mažiau kaip 100 visų atitinkamų tipų transporto priemonių, leidžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

Plačiau apie serijos pabaigos procedūras galite rasti čia: https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/serijos-pabaiga

Ltsa informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka