Nemokamas seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimo ypatumai viešojo transporto paslaugų srityje“

kovo 16 04:35 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Pastaruoju metu savivaldybėms pradėjus organizuoti konkursus vežėjo parinkimui viešosioms paslaugoms teikti, susiduriama su problemomis dėl skirtingo teisės aktų interpretavimo. Todėl asociacija „Linava“ kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija organizuoja seminarą „Viešųjų pirkimų organizavimo ypatumai viešojo transporto paslaugų srityje“, kuriuo siekiama išgryninti kylančias problemas šioje srityje ir rasti galimus sprendimus. Seminarą ves UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ teisininkas Darius Kaminskas, daug metų dirbantis viešųjų pirkimų srityje.

Seminaro programa:

  1. Teisinis pirkimo vykdymo kontekstas:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)   Nr. 1370/2007), Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintos „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transportu maršrutais išdavimo taisyklės“.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

Kokie kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi?

Kokie tikslai keliami kvalifikaciniais reikalavimais, atskirų kvalifikacinių reikalavimų įtaka pirkimui?

  1. Vertinimo kriterijai:

Keleivių vežimo pasiūlymų vertinimas pagal kainos ir kokybės vertinimo kriterijus.

  1. Techninė specifikacija;
  2. Sutarties sąlygos:

Sutartyje numatytos netesybos ir atsakomybės;

Sutarties keitimas;

Sutarties nutraukimas.

Seminaras vyks š.m. kovo 22 d. nuo 10 val. iki 15 val., „LINAVOS“ mokymo centre,  Jankiškių g. 41, Vilnius.

Seminaras nemokamas, skirtas savivaldybių ir keleivinio transporto įmonių atstovams. Prašome paraginti atsakingus savivaldybių atstovus dalyvauti seminare.

Dėl dalyvavimo prašome registruotis el. paštu mc@linava.lt

Linavos informacija