Nevykęs gamtinių dujų renesansas, arba kodėl gerais norais pragaras grįstas…

by admin | 7 birželio, 2010 11:39 am

Prieš pusantrų metų į sostinės gatves išvažiavo pirmieji suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai. UAB „Vilniaus autobusai“ vadovai tikėjosi, kad šios transporto priemonės ne tik prisidės prie švaresnės visų mūsų aplinkos, bet ir padės taupyti pinigus. Tačiau po pirmųjų dujinių eksploatavimo metų jau galima teigti: norėjosi kaip geriau, išėjo – kaip visada…

Prioritetą teikia Europos Sąjunga

Pasauliui dūstant nuo žmonijos veiklos padarinių, ekologams vis garsiau kalbant apie atšilimo efektą, švariam transportui visose civilizuotose šalyse skiriamas didžiausias dėmesys. Europos Sąjungos 2001-aisiais patvirtintame veiklos plane numatyta, kad 2020 m. 20 proc. benzino ir dyzelino turi būti pakeista alternatyviu kuru: gamtinėmis dujomis, biodegalais, vandeniliu bei kitais kuro pakaitalais.

Gamtinės dujos – vieni iš švariausių šiuo metu naudojami automobilių degalų. Juos vartojant, išmetamųjų kenksmingų medžiagų bei kietųjų dalelių kiekis sumažėja iki 90 proc. Gamtines dujas naudojantys automobiliai išmeta į aplinką tik 80 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų, lyginant su naftos produktais.

„Ir mums, vežėjams, ne žodžiais, o darbais norėjosi prisidėti prie savo miesto švarinimo. Tikėjomės, kad suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai ne tik atneš mažiau žalos miestui, bet ir taps pirmąja kregžde diegiant šalyje alternatyvius degalus“, – apie idėjos gimimą pasakoja UAB „Vilniaus autobusai“ technikos direktorius Juozas Grabys.

Alternatyvių degalų atgaivinimas Lietuvoje nebuvo vilniečių avantiūra – gamtinių dujų degalinės veikia visoje Europoje. Kone kiekviename didžiajame Europos mieste rasi po keliasdešimt ar net keletą šimtų autobusų, varomų gamtinėmis dujomis. Vilniečiai su šimtu ekologišką kurą naudojančių transporto priemonių stojo į vieną gretą su labiausiai prie aplinkos švaros prisidedančiais Europos visuomeninio transporto parkais.

Viskas apskaičiuota

„Vilniaus autobusų“ vadovai iniciatyvą įgyvendinti ėmėsi tik gerai viską apsvarstę ir apskaičiavę. UAB „Verslo raktas“ užsakyta galimybių studija „Gamtinių dujų kaip alternatyvaus kuro panaudojimo UAB „Vilniaus autobusai“. Nepriklausomi ekspertai patvirtino, kad toks projektas yra realus ir ekonomiškai pagrįstas. „Suspaustų gamtinių dujų vartojimas miesto autobusuose leistų sumažinti taršą, padėtų įgyvendinti Europos Sаjungos nuostatas dėl alternatyvaus kuro naudojimo. Įgyvendinus projektą, sumažėtų kuro sąnaudos ir įmonės išlaidos, tuo pačiu sumažėtų ir Vilniaus miesto savivaldybės skiriamos sumos nuostolių kompensavimui. Be to, būtų atjaunintas autobusų parkas, sukurta materialinė bazė suspaustų gamtinių dujų naudojimui,“ – teigta studijoje.

Bendrovės vadovai pasirinko ir geriausiai UAB „Verslo raktas“ įvertintą suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų autobusų įsigijimo scenarijų: „konkurso būdu parinktas tiekėjas pastato suspaustų gamtinių dujų kompresorinę stotį, tiekia dujas ir pateikia UAB „Vilniaus autobusai“ šimtą 10-12 metų senumo autobusų, naudojančių suspaustas gamtines dujas. Pasibaigus nustatytam projekto įgyvendinimo terminui, dujų kompresorinė stotis ir autobusai pereina bendrovės žinion“.

Savivaldybė, atsižvelgdama į ekspertų išvadas, pritarė projektui. UAB „Vilniaus autobusai“ paskelbė konkursą gamtinėms dujoms pirkti ir išsirinko geriausias sаlygas pasiūliusį investuotoją – juo tapo UAB „Autoidėja“. Parko teritorijoje įrengta suspaustų gamtinių dujų kompresorinė, šešios greitojo ir 50 lėtojo autobusų pripildymo kolonėlių, o į sostinės gatves išvažiavo šimtas kur kas mažiau aplinką teršiančių autobusų.

Tikėtasi ekonomijos

Pradėdami eksploatuoti gamtinėmis dujomis varomus autobusus, UAB „Vilniaus autobusai“ vadovai tikėjosi sutaupyti. „Tikimės, kad važinėjant gamtinėmis dujomis varomais autobusais, kilometro savikaina sumažės apie 20 centų. Planuojame, kad per ateinančius penkerius metus nepatirdami papildomų išlaidų degalams ne tik išsipirksime šimtą naudotų autobusų bei degalinę, bet ir sumažinsime išlaidas keletu milijonų litų“, – atidarant suspaustų gamtinių dujų degalinę vylėsi UAB „Vilniaus autobusai“ generalinis direktorius Gintaras Nakutis. Kaip paaiškėjo netrukus, šios prognozės buvo pernelyg optimistinės: Finansų ministerija į gerus vilniečių ketinimus atsakė padidintu akcizo mokesčiu. Šiuo metu parko vadovai priversti pripažinti: eksploatuoti suspaustomis gamtinėmis dujomis varomus autobusus yra brangiau negu įprastus dyzelinius.

Užsienio šalių patirtis byloja: norint, kad gamtinės dujos sėkmingai įsitvirtintų, būtina valstybinė skatinimo politika. Lietuvos vežėjai tikėjosi, kad akcizas ekologiškiems degalams bus sumažintas arba prilygintas nuliui, juolab kad mažinti ar net visai panaikinti akcizą gamtinėms dujoms, naudojamoms automobilių varikliuose, leidžia ir Europos Sąjunga. Tokia praktika naudojasi Lenkija, Čekija, Estija, Belgija, Italija, Ispanija, Liuksemburgas, Slovėnija, Slovakija, Suomija, kur tarifas yra lengvatinis ir artimas nuliui arba visai netaikomas.

Skirtingose šalyse vežėjai skatinami naudoti ekologiškesnį kurą ir taikant mažesnius mokesčius už aplinkos taršą. Tačiau Lietuva ir šioje srityje pasirinko savitą kelią – UAB „Vilniaus autobusai“ pradėjus naudoti gamtines dujas kaip variklių degalus, jos prilygintos suskystintoms naftos dujoms ir akcizas joms padidintas… daugiau kaip du kartus – nuo 30 iki 72 ct už kubinį metrą. (ES numatytas minimumas – 31 ct už kubinį metrą; laikoma, kad toks mokestis už ekologiškus degalus yra daugiau negu pakankamas). Šiuo metu Lietuvoje taikomas akcizas suspaustoms gamtinėms dujoms yra didžiausias Europoje…

„Manau, jau vien tai, kad gamtinės dujos, naudojamos automobilių varikliuose, apmokestinamos akcizo mokesčiu, yra savotiškas nonsensas. Akcizo mokestis yra taikomas kenksmingiems produktams: alkoholiui, cigaretėms, benzinui ar dyzelinui. Apmokestinus gamtines dujas akcizo mokesčiu lyg ir pabrėžiama, kad gamtinės dujos yra blogis, o „Vilniaus autobusai“, naudodami ekologiškiausius degalus, prisideda prie to blogio kūrimo mieste“, – nelinksmai juokauja UAB „Autoidėja“ direktorius, gamtinių dujų automobiliams asociacijos prezidentas Laimonas Dapšys.

Auga toliau…

Belaukdami, kol valdininkai pagaliau atkreips dėmesį į vežėjų problemas bei imsis mažinti akcizą gamtinėms dujoms, UAB „Vilniaus autobusai“ vadovai sulaukė dar vienos staigmenos – nuo balandžio pirmosios akcizas… dar kartą padidėjo! Tiesa, Finansų ministerijos valdininkai padidinimu to nevadina – esą, tiesiog pasikeitė akcizo apskaičiavimo metodika. „Akcizų tarifas gamtinės dujoms, kurios naudojamos kaip variklių kuras, nepasikeitė. Keitėsi matavimo vienetai – gamtinės dujos buvo skaičiuojamos tonomis, o dabar skaičiuojama kubiniais metrais“, – aiškina Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Girlevičiūtė. Tačiau į kokį gražų popierėlį šį faktą bevyniotum, rezultatas tas pats: vežėjai akcizo už gamtines dujas priversti mokėti jau po 75,8 cento už kubinį metrą…

Eksploatuoti gamtinėmis dujomis varomus autobusus UAB „Vilniaus autobusai“ tapo dar nuostolingiau. Situacija kurioziška: nuvažiuoti kilometrą dujiniu autobusu vilniečiams kainuoja brangiau nei varomu dyzelinu, be to, už dujinių autobusų eksploatavimą sumokama daugiau mokesčių negu už autobusus, naudojančius kur kas labiau aplinkai kenkiantį dyzeliną…

Eksploatacija – brangesnė

Parko nuostoliai didėja dar ir dėl to, kad daugiau kainuoja gamtines dujas naudojančių autobusų eksploatacija, sudėtingesnis jų remontas. „Privalėjome įsirengti griežtus reikalavimus atitinkančias patalpas autobusams remontuoti. Bendrose remontui skirtose patalpose atskyrėme 312 kv. m ploto teritoriją ir pagal visus Europos Sąjungos saugaus darbo organizavimo pavojingoje aplinkoje reikalavimus įrengėme dujinių autobusų remonto barą“, – apie papildomas išlaidas pasakoja J. Grabys.

Nemažai problemų kelia ir dujinių autobusų eksploatavimas. „Suspaustos gamtinės dujos automobilių varikliuose naudojamos dar gana neseniai. Autobusų sistemos nėra tokios patikimos, kaip dyzelinių autobusų. Ypač dažnai genda dujų tiekimo sistemos. Dujos, degdamos variklyje, išskiria vos ne dvigubai aukštesnę temperatūrą nei dyzelinas. Tai turi įtakos variklio detalėms, susijusioms su degimo procesu: uždegimo žvakėms, įsiurbimo ir išmetimo vožtuvams, turbinai, aukštos įtampos laidams, uždegimo ritėms, uždegimo paskirstymo blokui ir pan.“, – vardija J. Grabys.

Dar viena Vilniaus vežėjus užklupusi problema – privaloma dujų balionų patikra. „Balionai gaminami iš tvirtų kompozitinių medžiagų, tačiau juos tam tikrais intervalais būtina tikrinti. Kadangi Lietuvoje iki šiol nebuvo gamtinėmis suspaustomis dujomis važinėjančių autobusų, tai ir balionų patikrą atliekančių įmonių nėra. Šiuo metu vieno autobuso baliono garantinis terminas jau pasibaigė, dar keleto artėja prie pabaigos. Kreipėmės į bendrovę „Gaschema“ – tikimės, kad jos darbuotojai organizuos dujų balionų patikrą pagal visus numatytus reikalavimus“, – viliasi parko technikos direktorius. „Šiuo metu kuriame dujų balionų tikrinimo metodiką, renkame dokumentus, komplektuojame reikiamą įrangą. Užtikriname vežėjus, kad balionų patikrą galėsime atlikti laiku ir patikimai“, – sako „Gaschemos“ rinkodaros vadybininkė Diana Sabinskienė.

Mažinimas – kol tik kalbose

Akcizo sumažinimui gamtinėms dujoms, beje, ir ne tik viešojo transporto priemonėse naudojamuose varikliuose, pritaria Aplinkos, Susisiekimo, Ūkio ministerijos. „Įvertinusi tai, kad gamtinės dujos yra mažiau taršios ir jų naudojimas aplinkosauginiu požiūriu yra skatintinas, nustatant akcizo tarifą turėtų būti į tai atsižvelgiama ir šiems degalams turėtų būti taikomas atitinkamai mažesnis akcizo tarifas. Aplinkos ministerija pritaria Gamtinių dujų automobilių asociacijos nuostatai taikyti minimalų akcizo tarifą gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip automobilių degalai“, – rašoma Aplinkos ministerijos rašte Finansų ministerijai. Susiekimo ministerijos vadovai taip pat pritaria, kad akcizas būtų sumažintas visoms automobilių varikliuose naudojamoms gamtinėms dujoms. Skatinti gamtinių dujų naudojimą transporte numatyta ir Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje.

Tačiau atrodo, kad Finansų ministerijos valdininkams aplinkos švara – nė motais. „Dalis pajamų, gautų iš surinktų akcizų už degalus, patenka į Kelių priežiūros ir plėtros programą, iš kurios finansuojama kelių infrastruktūra. Todėl priimtina, kad bet kurią kuro rūšį naudojantys prisidėtų prie kelių sistemos finansavimo. Sumažinus gamtinių dujų, kaip variklių kuro, akcizo tarifą iki ES nustatyto minimumo, tai turėtų įtakos jų vartojimui vietoj kitų konkuruojančių kuro rūšių (benzino, dyzelino, suskystintų naftos dujų), kurie taip pat apmokestinami akcizais. Tuo pačiu sumažėtų Kelių priežiūros ir plėtros programai pervedamos lėšos, kurios yra skiriamos kelių sektoriui finansuoti bei kelių infrastruktūrai plėsti. Tai neigiamai paveiktų automobilių kelių tinklo priežiūrą, plėtimą ir modernizavimą“, – teigia J. Girlevičiūtė.

Tiesa, Finansų ministerijos valdininkai sutinka, kad vertėtų sumažinti akcizą autobusų varikliuose naudojamoms gamtinėms dujoms. „Finansų ministerija parengė Akcizų įstatymo papildymo projektą ir teiks jį Vyriausybei. Siūlome nustatyti, kad nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, kurias vietinio reguliaraus susisiekimo autobusai naudoja kaip variklių degalus“, – sako J. Girlevičiūtė. Teigiama, kad rengiant projektą, atsižvelgiama į du aspektus: aplinkos taršos mažinimą ir tai, kad viešojo transporto paslaugos iš dalies yra apmokamos iš valdžios sektoriaus lėšų. „Kaip žinia, už lengvatine kaina parduodamus bilietus, remiantis Transporto lengvatų įstatymu, vežėjų išlaidos (negautos pajamos) yra kompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, todėl manome, kad būtų racionalu sudaryti sąlygas vietinio reguliaraus susisiekimo paslaugų teikimo savikainos mažinimui – atitinkamai atsirastų prielaidos ir valstybės bei savivaldybių biudžetų išlaidų, susijusių su vežėjų išlaidų kompensavimu, mažėjimui. Tuo pačiu bus skatinamas mažiau aplinkai kenksmingo kuro naudojimas“, – teigia Finansų ministerijos atstovė..

Nei L. Dapšys, nei UAB „Vilniaus autobusai“ vadovai jau nebetiki gerais valdininkų ketinimais. „Jei akcizą valdininkai norėtų sumažinti realiai, tai būtų galima padaryti per vieną naktį – tam tereikia geros visų valdžios institucijų valios. Prilyginti dabar taikomą europiniam minimumui nereikia nei ilgų svarstymų, nei ES palaiminimo“, – teigia L. Dapšys. Kol to nebus padaryta, sostinės vežėjai ir toliau mokės už parodytą gražią iniciatyvą…

Lina Jakubauskienė

Source URL: http://ebus.lt/nevykes-gamtiniu-duju-renesansas-arba-kodel-gerais-norais-pragaras-gristas/