Nuo gegužės 1 d. įsigalioja transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas

vasario 04 04:29 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apziurosNuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

 

Aprašas nustato transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą atliekantiems asmenims, transporto priemonės valdytojo teises, transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos kontrolės vykdymą.

Aprašas padės užtikrinti tinkamą transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimą. Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bus pradedamos teikti tik suderinus techninio aptarnavimo ir remonto darbus, preliminarią kainą, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos teikimo terminus, garantines sąlygas ir pasirašius užsakymo paraišką. Be to, kartu su užsakymo paraiška turės būti įformintas ir transporto priemonės priėmimo–perdavimo aktas. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys privalės tvarkyti ir saugoti minėtus dokumentus bei pateikti juos kontrolės metu.

Aprašo nuostatų vykdymo kontrolę vykdys Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai.

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka