Nuo gegužės 25-osios – naujosios duomenų apsaugos taisyklės

by Lina | sausio 30, 2018 4:56 am

Europos Komisija skelbia gaires, kurių tikslas – padėti užtikrinti, kad nuo gegužės 25 d. visoje ES būtų tiesiogiai ir sklandžiai taikomos naujosios duomenų apsaugos taisyklės.  Taip pat šiandien pradės veikti Komisijos sukurta nauja praktinė internetinė priemonė, kuria siekiama padėti piliečiams, įmonėms, visų pirma MVĮ, ir kitoms organizacijoms laikytis naujųjų duomenų apsaugos taisyklių ir naudotis jų teikiamais privalumais.

 

2016 m. balandžio 6 d. ES susitarė iš esmės pertvarkyti duomenų apsaugos sistemą – priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pakeisiantis dvidešimt metų galiojusią Direktyvą. 2018 m. gegužės 25 d., praėjus dvejiems metams nuo priėmimo ir įsigaliojimo, naujosios duomenų apsaugos taisyklės bus pradėtos taikyti visoje ES.

Paskelbtose gairėse primenami pagrindiniai naujųjų duomenų apsaugos taisyklių elementai:

Nors naujuoju reglamentu nustatomas vienas tiesiogiai visose valstybėse narėse taikytinų bendrų taisyklių rinkinys, tam tikrus aspektus reikės iš esmės pakoreguoti, pavyzdžiui, ES šalių vyriausybės turės iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, o duomenų apsaugos institucijos turės įkurti Europos duomenų apsaugos valdybą. Gairėse apžvelgiami jau atlikti parengiamieji darbai ir nurodoma, ką Europos Komisija, nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir nacionalinės administravimo įstaigos dar turi nuveikti. Komisija skiria 1,7 mln. EUR duomenų apsaugos institucijoms, taip pat duomenų apsaugos specialistų mokymui. Papildomi 2 mln. EUR bus skirti nacionalinėms institucijoms, kad jos teiktų pagalbą įmonėms, visų pirma MVĮ.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!th38gd[1]

 

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

 

 

Endnotes:
  1. http://europa.eu/!th38gd: http://europa.eu/!th38gd

Source URL: http://ebus.lt/nuo-geguzes-25-osios-naujosios-duomenu-apsaugos-taisykles/