Nuo kitų metų gali kisti sankcijos už neblaivių vairuotojų padarytus administracinius nusižengimus

spalio 05 04:16 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Saugus eismas

Teisės aktų projektų duomenų bazėje 2017-09-28 užregistruotas Administracinių nusižengimų kodekso 225, 420, 422, 423 ir 424 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo siūloma už kai kuriuos šiuose straipsniuose padarytus nusižengimus, susijusius su vairavimu būnant neblaiviu (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusiu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, skirti trumpesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą kartu pažeidėją įpareigojant dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Taip pat į projektą įtrauktas ir antialkoholinio variklio užrakto reglamentavimas. Transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma vairuotojo pažymėjime nurodytos sąlygos vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai, yra prilyginamas ir yra baudžiamas tokio pat dydžio bauda kaip ir vairavimas, kai vairuojančiam atimta teisė vairuoti.

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1256497

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka