Operacijų vadovo sprendimai dėl keliavimo viešuoju transportu nuo liepos 1 d.

by Lina | 2 liepos, 2021 4:14 am

Sveikatos ministro bei operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1548 pakeistas 2021-05-31 sprendimas dėl keliavimo viešuoju transporto būtinųjų sąlygų. Jis įsigaliojo nuo liepos 1 d.

Vežėjams gali būti sunkiai įgyvendinamas (ypač miesto ar priemiestiniuose maršrutuose) pakeistas 1.4 punktas, kuriuo vežėjai įpareigojami užtikrinti, kad į transporto priemonę nepatektų keleiviai be kaukių.

Palengvinimas – nelieka 1 m atstumo tarp keleivių salone rekomendacijų.

Sprendimą rasite čia:[1]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77181982d9dd11eb866fe2e083228059

Source URL: http://ebus.lt/operaciju-vadovo-sprendimai-del-keliavimo-viesuoju-transportu-nuo-liepos-1-d/