Paaiškėjo, kas tapo „Linavos” prezidentu

gegužės 25 04:02 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Gegužės 24 d. Kaune vyko pakartotinis asociacijos „Linava“ kongresas. Jo metu dar vienai prezidento kadencijai išrinktas Erlandas Mikėnas, kuris vadovavo asociacija ir iki šiol. Taip pat pristatytos pagrindinės asociacijos veiklos ataskaitos, diskutuota dėl draudimo bendrovės, kurios steigimui kongresas pritarė. Į kongresą atvyko 256 nariai.

Prezidento rinkimus užtikrintai laimėjo Erlandas Mikėnas, kuris surinko 193 balsus. Už Stasį Dailydka balsavo 44 nariai. Julius Misiūnas savo kandidatūrą atsiėmė prieš balsavimą.

E. Mikėnas pirmiausiai padėkojo už gausų palaikymą, o kalba po rezultatų paskelbimo buvo trumpa. „Prieš du metus laimėjęs rinkimus jaučiausi pakiliai bet ir neramiai. Šiuo metu jaučiuosi gerokai tvirčiau, nes žinau kur ėjau. Kitiems kandidatams dėkoju už dalyvavimą ir buvusį demokratinį procesą, kai renkamas vienas iš kelių kandidatų.“ Taip pat prezidentas E. Mikėnas pakvietė S. Dailydką aktyviai prisijungti prie „Linavos“ veiklos.

Kongreso darbas prasidėjo generalinio sekretoriaus Vytauto Milėno pristatyta asociacijos finansine ir veiklos ataskaita. Aptarti esami pokyčiai veikloje ir sekretoriate, aptarti nuveikti svarbiausi darbai. Akcentuota, kad laikomasi finansinės drausmės, asociacija neturi pradelstų skolų, vykdo visus įsipareigojimus, nėra bankui įkeistos nuosavybės. Visa tai pasiekta įvedus finansinę drausmę.

Vėliau prezidentas E. Mikėnas apžvelgė situaciją rytuose ir vakaruose, problemas su kuriomis susiduriama ir jų priežastis. Taip pat kalbėta apie nuveiktus darbus siekiant vežėjams geresnių darbo sąlygų, tinkamo jų atstovavimo. Pranešimo pabaigoje pristatyti bendradarbiavimo su įvairiomis valstybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis rezultatai ir pasiekimai. Taip pat atsakyta į vežėjams rūpėjusius klausimus.

Sekantis klausimas – asociacijos „Linava“ prezidento rinkimai. Regionuose iškeltiems kandidatams E. Mikėnui, S. Dailydkai ir J. Misiūnui suteiktas laikas pasisakymams. Pirmasis kalbėjęs J. Misiūnas padėkojo už pasitikėjimą, tačiau pranešė, kad nusprendė nekandidatuoti į prezidento postą. S. Dailydka akcentavo, kad yra sukaupęs nemažą patirtį ir įvairių naudingų kontaktų, kuriuos norėtų išnaudoti asociacijos labui. E. Mikėnas kalbėjo apie sėkmingą asociacijos veiklą pastaruosius metus ir norą tęsti teigiamus pokyčius bei darbą vežėjų labui.

Kitu klausimu pristatyta Revizijos komisijos ataskaita. Komisijos pirmininkė Alicija Monkevič akcentavo, kad asociacija laikosi numatyto biudžeto ir stengiasi taupyti. Ji detaliau aptarė tas išlaidų eilutes, kurios viršijo biudžete numatytas lėšas. A. Monkevič pasidžiaugė, kad asociacijai po truputį grąžinamos įvairios skolos. Taip pat įvardintos įmonės, su kuriomis ankstesnės vadovybės sudarytos sutartys neatrodo pagrįstos ir kreiptasi į teismą dėl nepagrįstai įgytų lėšų grąžinimo.

Buhalterinę asociacijos apskaitą 2016 m. vedusios įmonės atstovai pristatė veiklos rezultatų ataskaitą. Daugiausiai dėmesio skirta išlaidų ir pajamų eilutėms, kurios metų eigoje ženkliai keitėsi ar yra aktualios vežėjams. Finansinės ataskaitos patvirtintos.

Daug dėmesio susilaukė klausimas dėl draudimo kompanijos steigimo. Pirmiausiai pristatyta atlikta draudimo bendrovės steigimo ekonominė ir teisinė studija. Vežėjai turėjo nemažai klausimų į kuriuos buvo atsakyta. Kongresas pritarė draudimo bendrovės steigimui.

Kongreso metu su praėjusiu gimtadieniu pasveikinta Revizijos komisijos pirmininkė Alicija Monkevič.

 

Linavos informacija