Pakartotiniame XXXIII „Linavos“ kongrese aptarti aktualiausi vežėjų klausimai

birželio 14 04:00 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Birželio 12 d. į pakartotiną kongresą Klaipėdoje susirinkę asociacijos „Linava“ nariai sprendė aktualius asociacijos klausimus: nutarė dėl draudimo bendrovės steigimo būdo, išrinko naujus revizijos komisijos narius, sutarė dėl dialogo su profsąjungomis bei apdovanojo geriausius kelių transporto įmonių vadovus.

 

Pirmieji pasisakė kongreso svečiai: VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas Vytautas Ročys, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Narbutas ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atstovas Artūras Drungilas. Visi svečiai akcentavo apie poreikį bendradarbiauti su vežėjais, vystyti bendrus projektus ir tęsti jau pradėtus darbus.

Kongrese savo ataskaitą pateikė asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas. Aptartos kelių transporto problemos ir iššūkiai, pažymėta, kad transportas yra vienas iš ekonomikos augimo variklių, sudarantis ženklią dalį BVP, kuri kasmet auga. Paminėti ir iššūkiai: didėjanti rida bei augančios kuro kainos. Nuošalyje neliko ir aktualija: mobilumo paketo pasekmės periferinėms ES šalims narėms. E. Mikėnas taip pat akcentavo ir vidinius organizacijos klausimus: apie etikos kodekso būtinybę, teigiamus aspektus – naujus, kompetentingus prezidiumo narius, padidintą asociacijos skaidrumą. Asociacijos nariai taip pat patvirtino prezidento teiktą rezoliuciją „Dėl asociacijos „Linava“ Prezidiumo veiklos užtikrinimo“.

Generalinis sekretorius Tomas Garuolis savo pranešime pristatė asociacijos „Linava“ 2017 m. veiklos ataskaitą. Pateikta asociacijos pajamų ir sąnaudų struktūra. Pasidžiaugta, kad sąnaudos kasmet mažėja, tačiau paminėta, kad krenta TIR knygelių išdavimas. T. Garuolis pristatė situaciją dėl asociacijos veiklos valdymo: teisines ir verslo konsultavimo išlaidų planavimo; likučių derinimo su buvusiais ir esamais asociacijos PVM skyriaus klientais. Paminėtas ir pirmą kartą atliktas finansinis auditas. Vežėjai iškėlė klausimą dėl „Baltojo sąrašo“. Generalinis sekretorius patikino, kad spręs šį klausimą su institucijomis.

Revizijos komisijos ataskaitą ir ilgalaikio turto inventorizaciją už 2017 m. pristatė revizijos komisijos pirmininkė Alicija Monkevič. Ji apžvelgė, kaip vykdomas biudžetas, pinigų likutis bankuose. A. Monkevič akcentavo asociacijos vadovų darbą su asociacijos skolininkais, būtinybę skelbti prezidiumo protokolus asociacijos puslapyje. Taip pat aptarti ir kiti revizijos pasiūlymai bei rekomendacijos.

Kongreso metu išrinkti ir nauji asociacijos revizijos komisijos nariai. Po balsavimo paaiškėjo, kad daugiausiai balsų gavo ir naujais revizijos komisijos nariais tapo: Alicija Monkevič, Aušra Mecelienė ir Sidonija Caron.

„Linava“ teisininkas Andrius Dubinas pristatė asociacijos įstatų keitimo klausimą dėl kandidatavimo į prezidento bei prezidiumo narius. Po diskusijų, asociacijos nariai nubalsavo, kad įstatai dar būtų grąžinti prezidiumui tobulinti.

UAB „Audifina“ atstovas R. Pazniokas pristatė nepriklausomo auditoriaus išvadą apie 2017 m. asociacijos „Linava“ finansines ataskaitas. Asociacijos nariai finansinių ataskaitų rinkinį patvirtino.

Daug diskusijų sukėlė kuriamos Draudimo Bendrovės vadovo Sauliaus Pelecko pristatymas. Asociacijos nariai turėjo nemažai klausimų į kuriuos S. Peleckas atsakė. Po pristatymo vyko balsavimas, kurio metu vežėjai nubalsavo, kad draudimo bendrovę steigs kaip uždarąją akcinę bendrovę.

Aptartas klausimas dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis. T. Garuolis pristatė rezoliuciją “Dėl bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis”. Tekstas suderintas socialinių reikalų komitete, buvo pateiktas svarstyti prezidiumui. Asociacijos nariai balsavimu palaikė rezoliucijos tekstą.

Kongreso metu įteikti IRU apdovanojimai 11 geriausių kelių transporto įmonių vadovams.

Linavos informacija