Pakeistas operacijų vadovo sprendimas dėl medicininių kaukių dėvėjimo

by Lina | lapkričio 25, 2021 5:03 am

Operacijų vadovo 2021-11-11 sprendimu Nr. V-2550[1] , pakeistas OV 2021-05-31 sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ ir 1.4.1 papunktis ir išdėstytas taip:

„1.4.1. viešojo transporto stotyje ir ant transporto priemonės durų keleiviams būtų pateikta informacija, kad draudžiama įlipti į transporto priemonę, jei nedėvimos medicininės veido kaukės arba respiratoriai, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

Šis sprendimas įsigaliojo nuo 2021-11-15. 

Nustatyta, kad informacija autobusų stotyse ir ant transporto priemonių durų  turi būti apie tai, kad privaloma dėvėti  medicinines veido kaukes.

Informacija galėtų būti pateikiama tokiu lipduku ar paveikslėliu:

LKVA informacija

Endnotes:
  1. Nr. V-2550: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/303bebc0432f11eca8a1caec3ec4b244
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2021/11/1-kauke.png

Source URL: http://ebus.lt/pakeistas-operaciju-vadovo-sprendimas-del-medicininiu-kaukiu-devejimo/