Parengtas skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimo projektas

gruodžio 23 05:06 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

 aut-vairas (1)Valstybinė kelių transporto inspekcija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) paskelbė Inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

 

Inspekcija, atsižvelgusi į klientų pageidavimą ir siekdama, kad būtų patogiau teikiamos administracinės paslaugos, sudarė galimybes elektroniniu paštu ir (ar) trumpuoju (SMS) pranešimu gauti pranešimus apie pagamintą tachografo kortelę ir besibaigiantį turimos tachografo kortelės galiojimą (šiuo tikslu prašyme išduoti tachografo kortelę reikėtų pažymėti atitinkamą (-us) laukelį (-ius)). Taip pat parengtame teisės akto projekte numatyta, kad pareiškėjams, pageidaujantiems gauti vairuotojo, dirbtuvės korteles, nereikėtų pateikti nuotraukos, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius dvejus metus (kartu su prašymu gauti tachografo kortelę).

Inspekcija prašo visuomenės ir jai atstovaujančių organizacijų atstovų pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto pateikti Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) srityje „Pateikite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto“ iki 2016 m. sausio 7 d.

Su šiuo teisės akto projektu galite susipažinti Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų projektai“.

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka