Parengtas VKTI reorganizavimo projektas

gegužės 12 04:23 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. nutarimą Nr. 297 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos“ bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad yra parengtas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) reorganizavimo sąlygų aprašo projektas, kuriame numatyta, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) yra reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga.

Biudžetinė įstaiga VGI, juridinio asmens kodas 188683714, buveinės adresas: Švitrigailos g. 42 LT-03209, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos VKTI, juridinio asmens kodas 188647255, buveinės adresas: Švitrigailos g. 42 LT-03209, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Po reorganizavimo VGI bus išregistruojama iš Juridinių asmenų registro ir toliau veiks viena biudžetinė įstaiga VKTI. VGI teisės ir pareigos pereina VKTI nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Su VGI reorganizavimo sąlygų projektu, VKTI nuostatų projektu, VGI bei VKTI praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti VGI ir VKTI internetiniuose puslapiuose: www.vgi.lt ir www.vkti.gov.lt

Reorganizavimo sąlygų projektas paskelbtas adresu:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/07e766102a8211e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=145&searchModelUUID=ff4213c1-5bc9-423a-b8af-a95aeb6f21d8

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka