Pasirodė įsakymo projektas dėl papildomų lėšų skyrimo viešojo transporto atnaujinimui

by Lina | liepos 22, 2021 3:53 am

Parengtas susisiekimo ministro įsakymo projektas, kuriame numatyta skirti papildomas lėšas (3 500 000 Eur) priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektams įgyvendinti, atitinkamai tikslinant šios priemonės rodiklius.

Su dokumentu galima susipažinti čia:[1]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia:: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/488a3e50e89611eb866fe2e083228059

Source URL: http://ebus.lt/pasirode-isakymo-projektas-del-papildomu-lesu-skyrimo-viesojo-transporto-atnaujinimui/