Paskelbta Atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimo pažangos ataskaita

by Lina | 17 birželio, 2015 3:37 am

jura[1]ES yra įsipareigojusi, kad iki 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis būtų 20 proc bendros suvartojamos energijos, jos dalis transporto sektoriuje – 10 proc.

 

 

Iš Europos Komisijos paskelbtos Pažangos, siekiant 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimo tikslų, ataskaitos matyti, kad ES pažanga, siekiant užsibrėžto 20 proc tikslo, yra gera. 2014 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis buvo 15,3 proc bendrojo galutinio energijos suvartojimo.

Valstybės nares, išskyrus Jungtinę Karalystę, Nyderlandus ir Liuksemburgą, tarpinius tikslus yra pasiekusios. Tikėtina, kad Lietuva ir dar 18 valstybių narių 2020 m. tikslus netgi viršys.

2014 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis transporto sektoriuje sudarė 5,7 proc., todėl pasiekti 10 proc. tikslą bus sunku, bet įmanoma.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/16062015_energijos_istekliai_lt.htm[2]

 

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2015/06/jura.jpg
  2. http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/16062015_energijos_istekliai_lt.htm: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/16062015_energijos_istekliai_lt.htm

Source URL: http://ebus.lt/paskelbta-atsinaujinanciuju-istekliu-energijos-vartojimo-pazangos-ataskaita/