Paskelbtas įsakymo projektas „Dėl keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarkos“ pakeitimo

by Lina | 5 spalio, 2021 3:41 am

Susiekimo ministerijos tinklapyje paskelbtas įsakymo projektas „Dėl keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarkos“ pakeitimo.

Su dokumentu galima susipažinti čia[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6b9fdc71252111ec99bbc1b08701c7f8

Source URL: http://ebus.lt/paskelbtas-isakymo-projektas-del-keleivini-transporta-kontroliuojanciu-pareigunu-nemokamo-vaziavimo-keleiviniu-transportu-tvarkos-pakeitimo/