Paskelbtas programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” aprašo projektas

sausio 12 05:30 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-neiga2Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje paskelbtas įsakymo projektas „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo”.

Pagal aprašą remiamos šios veiklos: intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste; miestų gatvių pritaikymas viešojo transporto poreikiams; miesto transporto infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija, pritaikant ją specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir taikant universalaus dizaino principą, lyninio transporto diegimas; viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų (angl. Park&Ride, Bike&Ride), dviračių dalinimosi sistemų (angl. Bike Sharing) diegimas ir plėtra; viešojo vietinio (miesto ir priemiestinio) transporto priemonių, transporto paslaugų ir įrangos pritaikymas dviračiams vežti ir riboto judumo ir fizinę negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti, taikant universalaus dizaino  principą; viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.

Plačiau su dokumentu galima susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1203209&p_org=21&p_fix=y

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka