Paskirtas asociacijos „Linava” generalinis sekretorius

balandžio 16 03:56 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Balandžio 13 d. Kaune vyko neeilinis prezidiumo posėdis, kuris buvo atviras, tad jame dalyvavo ir asociacijos nariai. Jo metu paskirtas nuolatinis generalinis sekretorius, kuriuo tapo iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs Tomas Garuolis.

 

 

 

 

Sprendžiant šį klausimą ir prasidėjo posėdis. Praėjusio prezidiumo posėdžio metu buvo išklausyti visi kandidatai į šią poziciją. Prezidiumo dauguma palaikė T. Garuolio kandidatūrą.

Veliau kalbėta apie Kauno regiono prašymą sušaukti neeilinį susirinkimą, siekiant atšaukti prezidiumo narį Romą Vosylių. Kauno vežėjai ir prezidiumas išsakė pastebėjimus dėl Romo Vosyliaus darbo ir specifikos. Vieni vežėjai prezidiumo narį palaikė, kiti turėjo priekaištų. Pasiūlyta neeilinį Kauno regiono susirinkimą rengti balandžio 24 d. Prezidiumas pasiūlymą rengti neeilinį regiono susirinkimą atmetė.

Vėliau diskutuota dėl steigiamos draudimo bendrovės valdymo struktūros. Kalbėta apie būtinybę prezidiume patvirtinti steigimo aktą arba steigti UAB, kuri vėliau būtų pertvarkyta į draudimo bendrovę. Toks sprendimas būtinas siekiant gauti draudimo veiklos licenciją. Nuspręsta šį klausimą įtraukti į kongreso darbotvarkę ir siūlyti pirmiausiai steigti UAB, kuri vėliau būtu performuota į Draudimo bendrovę. Toks sprendimas užtikrintų greitesnę draudimo bendrovės veiklos pradžią.

Taip pat pasiūlyta kol kas steigti draudimo bendrovę be stebėtojų tarybos, o asociacija „Linava“ kontroliuotų jos veiklą kaip vienintelė akcininkė. Ateityje, gavus licenciją, bus įsteigta ir stebėtojų taryba.

Pristatyti reprezentacinių, telekomunikacijų ir kelionių išlaidų limitų nustatymo ir viršytų limitų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai. Aptarta kas bus laikoma reprezentacinėmis išlaidomis ir kokia jų kompensavimo tvarka. Naujam aprašui pritarta.

Į kongreso darbotvarkę nuspręsta įtraukti ir įstatų pakeitimus dėl reikalavimų prezidentui ir dėl nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Taip pat dėl reikalavimo įmonėms, kurių atstovai pretenduoja į asociacijos valdymo organus, aktyviai vykdyti transporto veiklą.  Kongrese bus keliama ir diskusija dėl galimybės mažinti prezidiumo narių skaičių.

Asociacijos buhalterijai pavesta vykdyti papildomą piniginių srautų kontrolę. Reikalavimas priimtas siekiant iki minimumo sumažinti galimas finansinių operacijų rizikas.

Linavos informacija ir nuotrauka