Pastaruoju metu įregistruoti teisės aktų projektai

sausio 03 05:08 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Nutarimo projektas 22-13572(4), 2022 m. gruodžio 27 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projekto tikslas – patikslinti, nustatyti ar pripažinti netekusiais galios konkrečius valstybės rinkliavos už Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) teikiamas paslaugas ir išduodamus dokumentus dydžius, vadovaujantis toliau nurodytų teisės aktų reikalavimais ir LTSA pateiktais rinkliavos dydžių skaičiavimais.

Nutarimo projektas 22-14899(3), 2022 m. gruodžio 27 d.
Dėl projekto „Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu

Nutarimo projekto tikslas – pripažinti projektą „Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimas“  valstybei svarbiu projektu, kad būtų sudarytos galimybės projektą įgyvendinti sklandžiai ir laiku.

Numatoma – iki 2024 m. liepos 1 d. įdiegti Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą (EKRIS), veikiančią visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įdiegus EKRIS bus  užtikrintas įmokų už transporto priemonių faktinį naudojimąsi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais mokamais valstybinės reikšmės keliais surinkimas, įgyvendinant Europos Sąjungoje (toliau – ES) taikomus kelių rinkliavos principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, ir susigrąžinta dalis išlaidų, kurios bus naudojamos apmokestinamo valstybinės reikšmės kelių tinklo infrastruktūros statybai, priežiūrai, eksploatavimui ir plėtrai.

 Nutarimo projektas 22-17568, 2022 m. gruodžio 28 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nutarimo projekto tikslai:

1) užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2023 m. sausio 2 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-663 nuostatos, susijusios su valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) pertvarkymu į akcinę bendrovę;

2) pakeisti valstybinės reikšmės kelių elementų priežiūros tvarką ir atsakomybes;

3) patikslinti darbų vykdymo keliuose ir jų apsaugos zonose tvarką šalinant savavališkai sandėliuojamas medžiagos ar daiktus;

Nutarimo projektu siūloma pakeisti imperatyvią nuostatą savivaldybėms gyvenamųjų vietovių ir kaimo gyvenamųjų vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, prižiūrėti lietaus nuotekų tinklus ir kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus, apskaitant jų vertę ir minėtose gatvėse atlikti šių statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka