Pastaruoju metu paskelbti įstatymų projektai

by Lina | gegužės 12, 2022 5:33 am

Pastaruoju metu pasirodė keletas įstatymų projektų, susijusių su keleiviniu transportu. 

Įsakymo projektas 22-6968, 2022 m. gegužės 06 d.
DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO[1]

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/abb63851d05b11ecb1b39d276e924a5d[2]

Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, eismo saugos ataskaitų“.

LTSA įsakymo projektas pridedamas (2022-05-11, registracijos  Nr. 15B-2670).

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1631370
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/abb63851d05b11ecb1b39d276e924a5d: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/abb63851d05b11ecb1b39d276e924a5d

Source URL: http://ebus.lt/pastaruoju-metu-paskelbti-istatymu-projektai/