Patikslintas LRV nutarimo projektas dėl galimybių paso

by Lina | rugpjūčio 11, 2021 4:46 am

Registruotas naujas LRV nutarimo projektas „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, jį planuojama patvirtinti šiandien vyksiančiame LRV posėdyje.

Nutarimo projekte numatyta, jog galimybių pasas nebus reikalingas teikiant vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo paslaugas, jos bus reguliuojamos operacijų vadovo sprendimu. Tarpmiestiniais bei tarptautiniais maršrutais galės važiuoti tik keleiviai, kurie turi galimybių pasą.

Su nutarimo projektu galima susipažinti čia[1]

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a831f60f99811ebb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=536cfd1d-2ab3-4335-b5e1-2e57555efb21

Source URL: http://ebus.lt/patikslintas-lrv-nutarimo-projektas-del-galimybiu-paso/