Pravers „Regitros“ saugomi duomenys

spalio 14 03:36 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

apziurosĮsigijus automobilį, po kurio laiko gali paaiškėti, kad gamintojai jame atrado svarbių trūkumų, kurie gali kelti pavojų vairuotojui ir aplinkiniams. Įstatymas įpareigoja informuoti pirkėjus apie tai, kad gaminys pavojingas, pašalinti jį iš rinkos ir, jei būtina, gaminį susigrąžinti. Tokiais atvejais pardavėjams praverčia VĮ  „Regitra“ tvarkomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – Registras) duomenys.

Iškilus nekokybiškų automobilių skandalui, pastaruoju metu dažniau domimasi, kokiomis sąlygomis šie duomenys gali būti teikiami.

    Juridinių asmenų duomenys – be apribojimų

VĮ „Regitra“ primena, kad tokiais atvejais asmens duomenys gali būti teikiami oficialiems transporto priemonių gamintojų atstovams ir tų transporto priemonių pardavėjams.

Pateikiant duomenų teikimo prašymą, būtina nurodyti Registro duomenų naudojimo tikslą, jų gavimo teisinį pagrindą ir duomenų apimtis.

Juridinių asmenų (įstaigų ir organizacijų) duomenys teikiami be apribojimų. Teikiant gyventojų (fizinių asmenų) duomenis, privaloma laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

    Kai gresia pavojus gyvybei ar sveikatai

Fizinių asmenų duomenys gali būti teikiami tik siekiant apsaugoti esminius transporto priemonės valdytojo (savininko) interesus, kai duomenų užsakovas nurodo, kad dėl pavojingo gaminio gali kilti pavojus transporto priemonės valdytojo (savininko) ar aplinkinių gyvybei, sveikatai. Pavojingais gyvybei ir sveikatai laikomi galimi transporto priemonės vairo mechanizmo, stabdžių sistemos ar panašūs gedimai.

Registro duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei informuoti vartotojus apie gaminių pavojingumą (pvz., tiesioginei rinkodarai ar kitai komercinio pobūdžio informacijai teikti).

Registre kaupiami įvairūs transporto priemonių techniniai, registracijos ir jų valdytojų (savininkų) duomenys (išsamus kaupiamų duomenų sąrašas pateiktas Registro nuostatuose). Duomenų teikimo paslaugai taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti duomenų teikimo įkainiai.

 

Regitros informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka