Prezidiumo posėdyje numatyta „Linavos“ kongreso vieta

sausio 12 04:51 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Posėdžio metu numatyta ir ateinančio XXXIII kongreso vieta. Pirmą kartą kongresas vyks Klaipėdoje. Aptarti kiti vežėjams svarbūs klausimai.

 

 

Pirmasis 2018 m. prezidiumo posėdis prasidėjo pirmiausiai paskiriant pirmininkaujantį. Prezidento Erlando Mikėno siūlymu, posėdį vedė viceprezidentas Vytas Bučinskas. Posėdžio pradžioje generalinis sekretorius Tomas Garuolis pristatė sekretoriato darbų ir prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaitą. Pirmiausiai aptarta TIR skyrių veikla, jų sąnaudos ir pajamos, pelningumas. Informuota, kad nuo šiol sekretoriate visi paslaugų ir prekių pirkimai bus vykdomi konkurso būdu. Numatyti reikalavimai, kurių turi laikytis sekretoriato darbuotojai, siekiant optimaliausių prekių ir paslaugų kainų.

Diskutuota dėl pavasarinio kongreso vietos. Nuspręsta, kad kongresų geografija turėtų išsiplėsti neapsiribojant sostine ar Lietuvos viduriu. Pirmą kartą asociacijos istorijoje kongresas vyks Klaipėdoje, balandžio 25 d. Artimiausiu metu bus pranešta tikslesnė vieta.

Kitu klausimu diskutuota dėl asociacijos ,,Linava” lėšų panaudojimo Draudimo kompanijos steigimui. Teisininkai, išnagrinėję esamą situaciją, konstatavo, kad asociacijos sąskaitose esantys pinigai gali būti naudojami draudimo kompanijos steigimui. Tam yra visi reikalingi kongreso sprendimai: pritarimas draudimo bendrovės steigimui ir biudžeto, kuriame numatytos lėšos tam, patvirtinimas. Diskutuota dėl to, kokiomis formomis vežėjai galėtų prisidėti prie draudimo bendrovės steigimo, kokiomis sąlygomis jie galėtų tapti bendrovės dalininkais, kaip būtų užtikrintos jų investicijos. Kalbėta ir apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis vežėjams turėtų būti grąžinta dalis iš IRU gautų pinigų. Pasiūlyta, kad vežėjams pinigai galėtų būti grąžinti ateityje.

Kitu klausimu kalbėta apie asociacijos ,,Linava” generalinio sekretoriaus įgaliojimų nustatymą. Pasiūlyta aiškiau nustatyti metinių vienos rūšies paslaugų ar prekių pirkimą, kuris negalėtų viršyti 6 tūkst. eurų vertės. Priešingu atveju reikės prezidiumo sprendimo arba grės numatyta atsakomybė. Pasiūlyti pakeitimai, kurie užtikrintų asociacijos interesų atstovavimą neteisėtai sudarytų sutarčių atveju. Numatyta generalinio sekretoriaus atsakomybė, viršijus kompetencijos ribas.

Kalbėta apie nepriekaištingos reputacijos reikalavimus asmenims, norintiems tapti asociacijos „Linava“ valdymo organų nariais. Šiuo metu įstatuose neapibrėžta kas yra nepriekaištinga reputacija. Ji numatyta tik juridiniams asmenims. Pasiūlyta, kad asociacijos valdymo organų nariais galėtų būti tik nepriekaištinga reputaciją turintys fiziniai asmenys. Pateikti konkretūs įstatų pakeitimo pasiūlymai, kokie turėtų būti reikalavimai asociacijos valdymo organų nariams, fiziniams asmenims. Numatytos ir priemonės, kaip turėtų būti vertinama ar kandidatas į valdymo organų narius atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Prezidiumo nariams kilo nemažai klausimų ir esamam siūlymui nepritarta, tačiau nuspręsta jį patobulinti ir svarstyti ateityje.

Paskutiniu klausimu diskutuota dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir reikalavimų kandidatams į asociacijos prezidentus. Pasiūlyta, kad asociacijos prezidentu galėtų būti ne tik vežėjas. Tokiu atveju jį skirtų ar atleistų numatytas valdymo organas, kuris galėtų būti sudarymas iš regionų vežėjų atstovų. Diskutuota ir dėl prezidiumo narių skaičiaus mažinimo. Sutarta, kad šie klausimai turi būti aptarti su visais vežėjais regioninių susirinkimų metu.

 

Linavos informacija