Profesinėms sąjungoms pavyko grąžinti atleistą darbuotoją į darbą

kovo 23 05:09 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė atstovavo darbuotojui darbo ginčų komisijoje ir laimėjo bylą dėl neteisėto UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profesinės sąjungos komiteto nario atleidimo. Jis buvo atleistas pripažinus, kad antrą kartą per dvylika mėnesių padarė antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą.

Darbdavys sprendimą atleisti darbuotoją priėmė pažeisdamas Darbo kodekso 168 str. 3 dalį: „Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo.”

Taigi darbdavys, savo iniciatyva norėdamas atleisti darbuotoją, privalėjo kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovą, kuris turi prašymą išnagrinėti per 20 darbo dienų.

Gavęs prašymą Darbo inspekcijos vadovas turi informuoti darbdavio darbuotojų atstovaujamąjį organą bei patį darbuotoją, dėl kurio pateiktas prašymas, ir nustatyti ne trumpesnį kaip penkių darbo dienų terminą darbuotojų atstovų ir paties darbuotojo nuomonei pateikti.

Šiuo atveju darbdavys ne tik nepaprašė Darbo inspekcijos vadovo sutikimo, bet ginčo metu visomis išgalėmis stengiasi įrodyti, kad profesinės sąjungos komiteto  nariams minėta Darbo kodekso nuostata negalioja.

Darbo ginčų komisija panaikino direktoriaus sprendimą dėl neteisėto darbuotojo atleidimo ir priteisė sumokėti komiteto nariui už priverstinę prastovą sumokant iš bendrovės lėšų dviejų mėnesių vidutinį darbo užmokestį ir trijų mėnesių darbuotojui kompensaciją už pradirbtą laiką bendrovėje.

Pažymėtina, jog šis darbo ginčo laimėjimas profesinei sąjungai yra labai svarbus, nes prieš metus, gavus Valstybinės darbo inspekcijos sutikimą, buvo atleista šios įmonės profesinės sąjungos pirmininkė.

Šiuo metu bendrovėje vyksta valstybinis auditas. Bendrovėje socialinis dialogas yra pakankamai sudėtingas jau ilgą laiką. Prieš dvejus metus, pasibaigus kolektyvinėms deryboms, darbuotojų susirinkime buvo pritarta kolektyvinės sutarties projektui, tačiau ligi šiol sutartis nėra pasirašyta. Darbo tvarkos taisyklės ir darbuotojų darbo grafikai nederinami su profesine sąjunga ir darbininkų darbo sąlygos remonto dirbtuvėse negerėja. Šiuos pažeidimus ne kartą fiksavo ir Valstybinė darbo inspekcija. Darbdavys visomis išgalėmis stengiasi sunaikinti bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą.

Vis dėlto norisi tikėti, kad darbdavys suprato socialinio dialogo prasmę bendrovėje.

 

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

Bronius Bučelis