Profesinės sąjungos Varšuvoje – apie mobilumo paketą

by Lina | 20 gegužės, 2019 4:18 am

Gegužės 15-16 d. Varšuvoje vykusioje konferencijoje dalyvavo Europos Transporto Federacijos  politikos sekretorė Cristina Taliling, LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Baltijos transporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Latvijos transporto asiociacijos pirmininkas Dagnis Petersons, pavaduotojas Normunds Mamis, Estijos transporto federacijos pirmininkas Ullar Kallas, Vokietijos transporto federacijos pirmininkas Michael Wahl, Bulgarijos transporto federacijos pirmininkasLyubomir Drenski, pavaduotoja Irina Paleva, Lenkų Solidaronošč transporto federacijos pirmininkas Tadeusz Kucharskij, tarybos narys Florian Rogorzynskij, ekspertas Gerard Skonskij, Lenkijos „Solidarošč ekspertė Barbara Surdinovska, Bratislavos transporto federacijos pirmininkas Jurek Rafal, ekspertas dr. Marek Benio, projektų koordinatorius Frierich Ebert Stiftung Krysztof Getka ir renginio vertėjai.

 

Lenkų „Solidaronošč“ transporto federacijos pirmininkas T. Kucharskij pasidžiaugė, kad seminaras, kur dalijamasi patirtimi atstovaujant vairuotojų teises, vyksta Varšuvoje. Dalyviai pristatė, kokias profesines sąjungas atstovauja ir kokias problemas sprendžia transporto sektoriuje.

Europos Transporto Federacijos politikos sekretorė C. Taliling trumpai pristatė 2019 m. balandžio 24 d. Europos parlamento priimtą mobilumo paketą, jo pagrindines nuostatas: Vilkikas kartą per 4 savaites pasikrauna arba išsikrauna įmonės įsisteigimo šalyje; Komandiravimo reikalavimai taikomi tarptautiniam transportui, išskyrus dvišalį transportą ir tranzitą; Komandiravimo reikalavimai taikomi kombinuotam transportui, išskyrus atvejus, kai atkarpa, gabenama kelių transportu, eina per dvi ar daugiau šalių; Komandiravimo taisyklės netaikomos 1 pasikrovimui ir/ar išsikrovimui, kai vykdoma dvišalio transporto operacija, jei pasikrovimas ir išsikrovimas neatliekami toje pačioje šalyje;  Komandiravimo taisyklės netaikomos 2 pasikrovimams ir/ar išsikrovimams, kai dvišalio transporto operacija vykdoma į įsisteigimo šalį. Pasikrovimas ir išsikrovimas negali būti vykdomas vienoje šalyje; ES šalys narės turi įgyvendinti tokias pačias nuostatas dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis. ES narės, taip turi dėti pastangas, kad tokios pačios nuostatos būtų įgyvendintos ir daugiašaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis;

Siekiant užtikrinti komandiravimo taisyklių įgyvendinimą trečiosiose šalyse, ES šalys narės turi siekti atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo AETR kontekste;  Priimančioji šalis turi viešai pateikti informaciją apie vairuotojo darbo apmokėjimą. Jeigu tokia informacija nėra pateikiama, vežėjas negali būti baudžiamas.

Priimtos taisyklės dėl vairuotojų darbo ir poilsio reglamentavimo:  Draudimas atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje; Sutrumpinto kassavaitinio poilsio kompensacija pridedama prie ilgesnio nei 45 val. poilsio;  Vežėjas organizuoja darbą taip, kad vairuotojas kas 4 savaitės galėtų grįžti į namus arba kitą pasirinktą vietą atlikti ilgesnį nei 45 val. poilsį; jeigu vairuotojas nusprendžia į namus negrįžti ir poilsį atlikti pasirinktoje vietoje, apie tai raštu informuoja savo transporto įmonę ne vėliau nei prieš 2 savaites; vairuotojui nusprendus tokį poilsį atlikti namuose, transporto įmonė pasirūpina vairuotojo grįžimu; Vairuotojo namai – vairuotojo deklaruota gyvenamoji vieta;  Antros kartos Smart tachografų įvedimas; Ne vėliau nei po 3 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos ir antros kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2011 m. spalio 11 d.); Ne vėliau nei po 4 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti 3 kartos skaitmeniniai tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 3821/185 Priede IB, taikyto nuo 2012 m. spalio 1 d);  Ne vėliau nei po 5 metų po keičiamo reglamento įsigaliojimo transporto priemonėse, kuriose įrengti pirmos kartos smart tachografai (specifikacijos nustatytos Reglamento 2016/779 Priede IC).

NB: antros kartos tachografų įvedimas visose transporto priemonėse nuo 2024 m. Transporto priemonių, kuriose neįrengti antros kartos smart tachografai, vairuotojai turi įvesti priimančios valstybės duomenis kiekvieną kartą kirtę sieną pirmoje laisvoje sustojimo vietoje. Mobilumo paketas bus svarstomas po Europos parlamento rinkimų, dėl to profesinių sąjungų nuomonė yra labai svarbi, kad būtų galima taisyti svarstant Briuselyje ETF Vykdomajame komitete.

Vokietijos transporto Federacijos pirmininkas M. Wahl priminė, kad šalyje yra nustatytas minimalus atlyginimas 1350 eurų ir vairuotojams mokama už maitinimą ir nakvynę. Šios numatytos lėšos yra skiriamos vairuotojui prie gaunamo darbo užmokesčio.

Lenkijos, Latvijos, Bulgarijos, Estijos, Bratislavos profesinių sąjungų lyderių pasisakymais, šiose šalyse vairuotojų atlyginimų apmokėjimo modeliai yra panašūs. Vežimo kompanijos moka nustatytą minimalų atlyginimą ir skiria komandiruotpinigius nuo 50 iki 80%, kurie nėra priskaičiuojami prie pagrindinio atlyginimo. Daugelyje šalių nėra sudarytos šakinės kolektyvinės sutartys, nes darbdavių asociacijos atsisako derėtis su profesinėmis sąjungomis, vairuotojai praranda socialines garantijas.

Dėl šios priežasties turėtume pradėti kolektyvines derybas su darbdavių asociacijomis, pateikti profesinių sąjungų poziciją, kad vairuotojams būtų mokamas nustatytas vidutinis šalies atlyginimas. Vėliau sutarta, kad ETF politikos sekretorė C. Taliling susitikinės su šalių profesinių sąjungų organizacijomis, aptars situaciją dėl kolektyvinių derybų.

Pirmasis Estijos, Lietuvos ir Latvijos profesinių sąjungų susitikimas įvyks gegužės 29 d. Rygoje, kur bus aptarta situacija krovininio transporto sektoriuje, išklausyta darbdavių pozicija dėl mobilumo paketo įgyvendinimo.

Vis dėlto profesinių sąjungų atstovai įsitikinę, jog būtina pagerinti krovininio transporto vairuotojų darbo ir poilsio sąlygas, užtikrinti jų pragyvenimo lygį. „Dėl to turi būti rastas kompromisas su darbdavių organizacijomis, aptartos darbo sąlygos ir pasirašytos šakinės sutartys“, – sakė politikos sekretorė C. Taliling.

Vėliau kalbėta kitomis aktualiomis temomis, aptarti seminaro rezultatai. Nuspręsta tokio pobūdžio seminarus ateityje organizuoti ne tik Lenkijoje, bet kitose šalyse, kur būtų diskutuojama ir dalijamasi patirtimi, kaip sprendžiamos vairuotojų problemos senosiose ES šalyse: Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Anglijoje, Portugalijoje. Lietuvos profesinių sąjungų pozicija: esame ES šalis ir turime ieškoti galimybių užtikrinti krovininio transporto vairuotojams geresnes darbo ir poilsio sąlygas.

Bronius Bučelis

Source URL: http://ebus.lt/profesines-sajungos-varsuvoje-apie-mobilumo-paketa/