Profsąjungos ir darbdaviai ieško ir randa bendrus sprendimus

by Lina | sausio 26, 2018 4:40 am

Pastaruoju laikotarpiu daugelio pasaulio šalių profsąjungos išgyvena negeriausius laikus. Tokia tendencija pastebima nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio. Lietuvoje profsąjungos pradėjo silpti po sovietmečio, kai nebeliko masinių specialybių ir didžiulių fabrikų, kurių darbuotojus vienijo panašios problemos. Dabar daugėja mažų įmonių, kur dirba daug skirtingų interesų turinčių darbuotojų, kad jokia profesinė sąjunga negali jiems atstovauti efektyviai.

Kitas veiksnys – priešprieša tarp darbdavių ir darbuotojų, kuri neleidžia pasiekti bendrų kompromisinių susitarimų ir gerų rezultatų.

Nutarė bendradarbiauti

Tokią negatyvią praktiką ryžosi pakeisti transportininkai. Lietuvoje šiuo metu įdarbinta apie  30 tūkst. tolimųjų reisų vairuotojų, veikia apie 5 tūkst. vežėjų įmonių. Prieš metus laiko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą. Toks susitarimas su profsąjungų atstovais pasirašytas pirmą kartą asociacijos „Linava“ 26 metų istorijoje.

Reikia laikytis išvien

Per profsąjungiečių ir vežėjų asociacijos glaudaus bendradarbiavimo metus jų santykiai tapo itin geri. Taip juos vertinantis asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigia, kad abi pusės supranta, jog dabartinėje situacijoje, kuomet esame spaudžiami iš Rytų, o ypač Vakarų, turime laikytis išvien, ginti viso sektoriaus interesus. Priešingu atveju galime būti labai greitai išstumti iš rinkos ir darbą prarasime ir mes, ir vairuotojai. Planuojame kartu atstovauti transporto sektorių Vyriausybėje“, – teigia E. Mikėnas.

Suderintos pozicijos padės ginant vežėjų ir vairuotojų interesus

„Bendradarbiaudami su „Linava“ siekiame abiems pusėms palankių sprendimų. Išaugome iš priešpriešos fazės ir ieškome bendro dialogo. Ieškome geriausios bendros pozicijos tokiais dabar aktualiais klausimais kaip Europoje siūlomas Mobilumo paketas, kuris yra protekcionistinių įstatymų rinkinys, kaip vienodo vairuotojų darbo užmokesčio toje pačioje darbo vietoje. Darbo užmokestis su darbuotojo ir darbdavio mokesčiais už tos pačios kvalifikacijos darbą turėtų būti vienodas visoje ES. Viską reikėtų spręsti šakinių susitarimų pagalba. Nepasiekus tokių kolektyvinių šakinių susitarimų, tenka atsiduoti valdžios reguliavimui tiek Lietuvos Respublikos, tiek ES lygiu, o tai gresia dienpinigių apmokestinimu ir darbo vietų praradimu“, – sako R. Narbutas.

Bendrų suderintų pozicijų ir nuomonių pateikimas įvairiuose susitikimuose su kolegomis profsąjungiečiais iš kitų Europos Sąjungos šalių ir vieningas balsavimas Europos Sąjungos komisijų ir komitetų posėdžiuose, tarptautinėse nevyriausybinėse transportininkų organizacijose (Europos transporto federacijoje (ETF) ir Tarptautinėje kelių transporto sąjungoje (IRU) padės ginant Lietuvos vežėjų ir vairuotojų teises.

Linavos informacija

Source URL: http://ebus.lt/profsajungos-ir-darbdaviai-iesko-ir-randa-bendrus-sprendimus/