Panaikintų PVM lengvatų kilpa – ant keleivių vežėjų kaklo

by admin | 22 gruodžio, 2010 5:03 am

Viešbučių savininkai pastaruoju metu sulaukė geros žinios – valdžios atstovai, ilgą laiką grasinęsi nieku gyvu negrąžinti per garsiuosius naktinius posėdžius panaikintų lengvatinių PVM tarifų, nutarė sumažinti mokesčių naštą už viešbučių paslaugas. Keleivių vežėjams, kurių situacija dar sudėtingesnė,lengvatų grąžinti nežadama.

Remia daugelyje šalių

Lengvatinis PVM tarifas keleiviniame transporte taikomas kone visose Europos šalyse. Laikoma, jog viešasis transportas – ne komercinė, o socialinė paslauga gyventojams, kurią privalu palaikyti bei remti.

Keleivių vežimo viešuoju transportu paslauga nėra pelninga nė vienoje šalyje – daugelyje civilizuotų kraštų už bilietus surenkama maždaug apie pusę keleivinio transporto parkams funkcionuoti reikalingų pajamų; likusius pinigus, pasirinkdamos įvairius kompensavimo ar dotavimo būdus, prideda miestų savivaldybės, suinteresuotos sėkmingu viešojo transporto darbu.

Taupytų savivaldybių lėšas

Maždaug pusę pinigų, reikalingų viešojo transporto paslaugai užtikrinti, surenka ir Vilniaus miesto keleivių vežėjai. „Per dešimt šių metų mėnesių už bilietus surinkome apie 40 milijonų litų pajamų. 40,4 mln. Lt turėtume gauti iš savivaldybės už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą, dar 10,8 mln. Lt – už nuostolingų, tačiau visuomenei būtinų maršrutų aptarnavimą“, – vardija UAB „Vilniaus autobusai“ eksploatacijos direktorius Rimantas Markauskas.

Jei lengvatinis PVM tarifas nebūtų panaikintas, sumos atrodytų visai kitaip: vežėjų surenkamos pajamos padidėtų iki 44,7 mln. Lt, tuo pačiureikėtų mažiau dotacijų iš miesto savivaldybės. „Nustačius, pavyzdžiui, 9 proc PVM tarifo dydį viešajam transportui, per metus galėtume sutaupyti apie 8-9 mln. Lt Vilniaus miesto biudžeto lėšų, kurias būtų galima skirti kitoms miesto reikmėms“, – sako R. Markauskas.

PVM tarifas – ir už orą

Jei miestų savivaldybės, kaip numato šalies įstatymai, kompensuotų visus vežėjų patiriamus nuostolius ir sumokėtų kompensacijas už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą, PVM tarifo dydis keleivinio transporto įmonių vadovams galėtų rūpėti mažiausiai. Deja, skolose paskendusios savivaldybės atsiskaityti su vežėjais dažnai neįstengia.

Situacijos įkaitais tampa keleivių vežėjai: nesulaukdami jiems priklausančių pinigų už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą, jie privalo susimokėti PVM ir nuo negautos kompensacijų sumos dalies.

„Iš 48,4 mln. Lt, kuriuos turėtume per metus gauti iš savivaldybės už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą, realiai sulaukiame vos pusės pinigų. Tuo tarpu sąskaitos išrašomos bei PVM skaičiuojamas nuo visos mums priklausančios sumos. Tai reiškia, jog nuo 25 mln. Lt negautų lėšų privalėtume sumokėtiapie 4,3 mln. Lt PVM“, – piktinasi R. Markauskas.

„Už orą“ priskaičiuotų pridėtinės vertės mokesčio sumų keleivių vežėjai susimokėti į šalies biudžetą, be abejo, neįstengia. Finansų ministerijos suplanuotų surinkti, tačiau šakėmis ant vandens „nupaišytų“ pajamų negauna ir šalies biudžetas. Kalčiausi šioje situacijoje vėlgi lieka vežėjai: už nesumokėtus mokesčius jiems skaičiuojami delspinigiai, grasinamasi blokuoti sąskaitas bankuose, kaupiasi dar didesnės skolos visoms įmanomoms institucijoms. Užburtas ratas užsidaro.

„Sunku pasakyti, kam naudinga dabartinė situacija. Jei PVM tarifas būtų bent šiek tiek mažesnis, galbūt įstengtume jį pervesti į šalies biudžetą. Dabar šie pinigai taip ir lieka ore“, – sako R. Markauskas.

Rinktis pramintus kelius

Keleivių vežėjai ne kartą kreipėsi į Finansų ministeriją, kitas valdžios institucijas, prašydami grąžinti PVM tarifo lengvatas. Tačiau šalies finansus tvarkančių valdininkų nuomonėkol kasnepajudinama: savivaldybės organizuoja viešojo transporto darbą miestuose, tad jos privalo rūpintis ir sėkimingu jo funkcionavimu bei bilietų tarifais. Kitaip tariant, padidėjęs PVM turėtų būti įtrauktas į bilieto kainą bei sugrįžti vežėjams padidintomis kompensacijomis. „Apie bilietų kainų didinimą šiuo metu negali būti nė kalbos. Vilniaus mieste jie ir taip nėra pigūs. Dėl padidėjusio PVM tarifo išaugusių nuostolių kompensuoti vežėjams miesto savivaldybė taip pat neįstengia“, – sako R. Markauskas.

Susidariusį užburtą ratą galėtų pralaužti tik Vyriausybės sprendimas nebeieškoti savitų kelių, o pasirinkti tą, kurį jau pramynė daugelis Europos bei pasaulio šalių – grąžinti keleiviniam transportui lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/pvm/