Rugsėjo 20 d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

rugsėjo 22 05:29 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Jame dalyvavo Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, VĮ „Kelių priežiūra“ Marijampolės regioninis padalinio profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis, UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis,  UAB ,,Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė, VĮ „Kelių priežiūra“ Tauragės keliai regioninis padalinio Vakarų regioninė profesinės sąjungos pirmininkas Petras Geryba, UAB ,,Ukmergės keliai“ atstovas Antanas Kriukelis.

 

 

 

Federacijos pirmininkas valdybos nariams priminė, kad po gegužės 11 d. Vilniuje įvykusio LPSK VI suvažiavimo pasikeitė Konfederacijos pirmininkė. Inga Ruginienė laimėjo rinkimus dviejų balsų persvara ir nuo gegužės 17 dienos pradėjo vadovauti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.

Federacijos pirmininkas informavo valdybos narius, kokie klausimai buvo svarstomi LPSK Valdybos posėdžiuose. Šiuo metu svarstomas LPSK Valdybos reglamentas, kuris turėtų įsigalioti spalio mėnesį su pakeitimais.

LPSK pirmininkei Ingai Ruginienei esame pateikę raštu siūlymą dėl Lietuvos ir tarptautinių komitetų sudėties, jį patvirtino LPSK Valdyba. Federacijos valdybos nariai susipažino su gauta informacija ,,Dėl poilsio laiko“, su VDI vyr. inspektoriaus atsakymu ,,Dėl renkamų organų teisėto atleidimo“, „Dėl darbo laiko režimo transporte“, „Dėl darbo užmokesčio sistemos“, kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. Atkreiptas dėmesys, kad profsąjungos lyderiai turės kontroliuoti, ar teisingai darbuotojams indeksuojamas 1,3 atlyginimų koeficientas.

Liepos mėnesį kartu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi dalyvavome spaudos konferencijoje dėl viešųjų pirkimų ir pertvarkų kelių priežiūros įmonėse bei nepakankamo lėšų skyrimo kelių priežiūrai.

Seime kartu su Seimo nariais pristatėme įstatymų pataisas, kur numatėme taisykles dėl darbuotojų atstovų skyrimo į bendrovių valdybas Valstybės ir savivaldybės įmonėse. Šiems projektams pritarta. Vėliau dalyvavau Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės ir savivaldybės komitetuose, šiems įstatymų projektams buvo pritarta ir ten, nors Vyriausybės išvadoje nepritarta. Per šį laikotarpį įvyko LPSK Jaunimo ir Moterų centro seminarai, kuriuose dalyvavo profsąjungos nariai.

Pirmą kartą rugsėjo 8-9 įvyko Keleivinio transporto darbuotojų sąskrydis Pabiržės kaime Ignalinos rajone, jame dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių transporto įmonių darbuotojų ir jų šeimos nariai. Planuojame ir kitais metais organizuoti transporto sąskrydį, pakviesti dalyvauti ir Federacijos darbuotojus, nustatyti sąskrydžio dalyvio mokestį.

Federacijos valdybos nariai informuoti  dėl spalio 18 d. planuojamo Europos profesinių sąjungų konfederacijos seminaro ir Forumo susirinkimo Tauragėje, kur planuojama susitikti su Baltijos šalių šakinių organizacijų lyderiais.

Išklausyta VĮ „Kelių priežiūra“ profsąjungos pirmininko Sauliaus Matulaičio informacija. Šiuo metu  įmonėje dirba 2600 darbuotojų ir veikia 3 profesinės sąjungos kurios nesudaro 1/3 darbuotųjų.  Dėl to Federacijos pirmininkas prašė valdybos narių pritarti bendradarbiavimo susitarimo parengimui, sudarant jungtinę profsąjungos atstovybę ruošiant kolektyvines derybas dėl naujos kolektyvinės  sutarties projekto. Federacijos valdybos nariai įpareigojo Teisininkę Jovita Jančiauskienę paruošti susitarimo projektą. Kolektyvinė sutartis baigė galioti liepos 11 d.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino  Federacijos valdybos narius su mokesčių reforma, kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Išklausyta  Federacijos valdybos narių dėl situacijos įmonėse, apie tai, kad daugelyje įmonių 2019 m. nustoja  galioti kolektyvinės sutartys. Dėl to Federacijos valdyba įpareigojo sudaryti darbo grafiką, per kurį būtų parengti kolektyvinių sutarčių projektai ir pradėtos kolektyvinės derybos.

UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė informavo,  kad šioje bendrovėje nevyksta socialinis dialogas. Autobusų vairuotojai, dirbdami 200 valandų, uždirba tik 500 eurų. Laikina vadovė ignoruoja bendrovėje veikiančias profsąjungas. Federacijos valdybos nariai nutarė palaukti konkurso rezultatų, kaip bus paskirtas įmonės vadovas ir artimiausiu metu susitikti aptarti situaciją bendrovėje.

LPSK Jaunimo komiteto pirmininkas Tomas Jakutavičius pristatė vykdomą projektą. Jis susitikinėja su technikos mokyklų studentais ir informuoja juos apie profesinių sąjungų reikšmę atstovaujant įmonės darbuotojų problemas. Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija, kur pateikiama ataskaita ir informacija apie Jaunimo veiklą. Be to, kiekvienais metais vasarą vyksta susitikimai su jaunimu, organizuojama vasaros stovykla prie jūros Šventojoje, aptariamos jaunimo problemas įmonėse.

Pateikta informacija dėl vykstančio Forumo susirinkimo Tauragėje, kur dalyvaus  Baltijos šalių Transporto šakinių organizacijų lyderiai ir bus aptarta bendra situacija šalyse. Federacijos valdyba nutarė 2018 m. gruodžio 6 d. organizuoti valdybos posėdį Kaune.

Bronius Bučelis

 

 

  • apie-bucelio
  • apie-bucelio1
  • apie-bucelio2