Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projekte vėl įvedama antialkoholinio variklio užrakto sąvoka

spalio 05 03:50 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Saugus eismas

„Antialkoholinis variklio užraktas – įtaisas, neleidžiantis užvesti transporto priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama alkoholio“ – taip vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme projektu įtvirtinama alkobloko sąvoka.

 

Vadovaujantis projektu, už antialkoholinio variklio užrakto kontrolės tvarkos nustatymą atsakinga Susisiekimo ministerija arba jos įgaliotos institucijos. Taip pat projekte nurodoma teisės vairuoti transporto priemones grąžinamo tvarka, pagal kurią pasibaigus teisės vairuoti atėmimo laikui, asmeniui, kuriam paskirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose), dalyvavimo Antialkoholinio variklio užrakto naudojimo programoje laikotarpiu grąžinama teisė vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai.

Su projektu tekstu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1256501

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka