Seimas patobulino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą

gegužės 17 04:19 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Seimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisomis (projektas Nr. XIIIP-3134(2) sudarė sąlygas efektyviau paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) lėšas ir panaudoti jas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklui plėtoti. Už tokį sprendimą balsavo 101, prieš – nė vienas, susilaikė du Seimo nariai.

 

Siekiant, kad Programos finansavimo lėšos būtų naudojamos tik viešajam interesui tenkinti, patikslinta, kokie vietinės reikšmės keliai gali būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad uždarųjų akcinių bendrovių ar akcinių bendrovių (nesvarbu, ar jų akcininkas yra privatus asmuo, ar valstybė) valdomi vietinės reikmės keliai negalės būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis. Valstybės įmonių ar savivaldybių įmonių valdomi vietinės reikšmės keliai galės būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis.

Taip pat nustatyta, kad Programos finansavimo lėšos galės būti naudojamos ir išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas, tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius, apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius; stovėjimo aikštelėms, skirtoms motorinei transporto priemonei arba dviračiui palikti, kad būtų galima tęsti kelionę viešuoju transportu, įrengti, jeigu už naudojimąsi jomis neimamas atlygis.

Minėtos lėšos taip pat galės būti skiriamos Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka