Seimas patvirtino Nacionalinio saugumo strategiją įtraukdamas ir kelių transportą

sausio 31 04:59 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Seimas patvirtino naują nacionalinio saugumo strategiją. Pastarajame dokumente numatytas dėmesys transporto sektoriui.

 

 

 

 

Už nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ balsavo 106, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės nacionalinio saugumo politikos prielaidos; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesai; grėsmės, pavojai, rizikos veiksniai; įvardijami nacionalinio saugumo politikos prioritetai ir uždaviniai.

Dokumente numatyta vykdyti nacionalinio saugumo interesus atitinkančias priemones, skatinančias Lietuvos Respublikos transporto infrastruktūros konkurencingumo regione didinimą, aktyviai ginti šalies vežėjų interesus užsienio rinkose. Lietuvos vežėjų interesų atstovavimas į dokumentą įtrauktas Užsienio reikalų ministerijos ir asociacijos „Linava“ iniciatyva.

Susipažinti su visu dokumentu galite čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0d089c20d73711e69c5d8175b5879c31

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka