Seimas po svarstymo pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo tobulinimui

gegužės 09 04:03 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3134(2). Pataisomis siekiama sudaryti sąlygas efektyviai paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) lėšas ir panaudoti jas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklui plėtoti.

 

Siekiant, kad Programos finansavimo lėšos būtų naudojamos tik viešajam interesui tenkinti, įstatymo projektu siūloma patikslinti, kokie vietinės reikšmės keliai gali būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis.

„Programoje buvo įrašyti visi keliai, o dalis kelių yra privatūs, kai kurie priklauso įmonėms. Siekiant tos dviprasmybės, kad privatiems keliams valstybės lėšos nebūtų naudojamos, įvedame patikslinimą, kad tai turi būti tik valstybės viešajam interesui tenkinti naudojamos valstybės lėšos“, – pristatydamas projektą sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Svarstomomis pataisomis numatoma, kad uždarųjų akcinių bendrovių ar akcinių bendrovių (nesvarbu, ar jų akcininkas yra privatus asmuo, ar valstybė) valdomi vietinės reikmės keliai negalėtų būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis. Valstybės įmonių ar savivaldybių įmonių valdomi vietinės reikšmės keliai galėtų būti finansuojami Programos finansavimo lėšomis.

Projektu taip pat siūloma, kad Programos finansavimo lėšos galėtų būti naudojamos ir išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas, tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius, apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius; stovėjimo aikštelėms, skirtoms motorinei transporto priemonei arba dviračiui palikti, kad būtų galima tęsti kelionę viešuoju transportu, įrengti, jeigu už naudojimąsi jomis neimamas atlygis.

Minėtos lėšos taip pat galėtų būti skiriamos Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka