Seimas po svarstymo pritarė Pagalbos verslui fondo kūrimui svarbiems įstatymų pakeitimams

by Lina | birželio 4, 2020 4:15 am

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės skolos, 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ir Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama sudaryti prielaidas įsteigti Pagalbos verslui fondą ir pritraukti į jį reikiamų lėšų.

 

„Balandžio 1 d. Vyriausybė pasitarime nusprendė steigti Pagalbos verslui fondą, kuris padėtų užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių galimybes gauti finansavimą ir leistų verslui greičiau atsigauti po COVID-19 krizės. Fondas investuotų į Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką komercinės veiklos tęstinumui, nuosavybės ir skolos vertybinius popierius arba teiktų paskolas tokioms įmonėms“, – anksčiau teigė finansų ministras Vilius Šapoka.

Įstatymų pakeitimais siekiama sudaryti galimybę Vyriausybei teikti valstybės garantijas dėl ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliosios situacijos paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti. Taip būtų sudaromos galimybės fondui išleisti skolos vertybinius popierius.

Atsižvelgiant į naujojo koronaviruso plitimo keliamą riziką Lietuvos ekonomikai ir poreikį imtis skubių veiksmų suteikiant pagalbą Lietuvos verslo subjektams, Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo pakeitimais siekiama užtikrinti operatyvų fondo įgyvendinimą bei sukurti efektyvią šios finansinės priemonės įgyvendinimo sistemą, išlaikant profesionalų investicijų valdymą.

Pasak ministro, svarstomi įstatymų projektai sukurtų papildomas prielaidas efektyviam tokio fondo veikimui bei padėtų pritraukti į fondą daugiau lėšų ir taip prisidėtų prie COVID-19 sukeltos krizės padarinių ekonomikai mažinimo.

Po svarstymo už šiuos projektus balsavo 78 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 19 parlamentarų. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas dėl jų turės balsuoti dar kartą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

 

 

Source URL: http://ebus.lt/seimas-po-svarstymo-pritare-pagalbos-verslui-fondo-kurimui-svarbiems-istatymu-pakeitimams/