Seimas suteikė daugiau galimybių moksleiviams įsigyti lengvatinius transporto bilietus

by Lina | 19 spalio, 2020 4:02 am

Seimas priėmė Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-4083(4)[1], suteikdamas daugiau lengvatų moksleiviams.

 

 

Įstatyme įtvirtinta, kad teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida greta kitų įstatyme jau įvardytų grupių turi ir vaikai nuo 7 iki 8 metų. Nustatyta ir kad teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida turi mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas).

Patikslinant šiuo metu galiojantį teisės aktą nustatyta, kad teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.

Teisę įsigyti vienkartinį reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi mokiniai nuo 7 iki 14 metų, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas.

Įstatymas papildytas nuostata, leisiančia mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniams įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida ir terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 80 procentų nuolaida.

„Skirtingai nei mieste, važiuojant priemiestyje iki šiol nebuvo numatytos transporto lengvatos 10–19 metų moksleiviams. Moksleiviai priemiestyje labai dažnai, tame tarpe ir Klaipėdos rajone, dėl neišvystyto mokyklų tinklo kaimuose, važiuoja į miesto mokyklas ir jie turi mokėti pilną kainą. Priėmus šį įstatymą, sumažėtų rytinės automobilių spūstys, pašvarėtų oras ir finansinė našta tėvams taip pat būtų lengvesnė“, – pritarti projektui ragino Seimo narė Rasa Petrauskienė.

Pataisos priimtos už balsavus 64, nė vienam nebuvus prieš, susilaikius 22 Seimo nariams. Jos įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. XIIIP-4083(4): https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIIP-4083*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

Source URL: http://ebus.lt/seimas-suteike-daugiau-galimybiu-moksleiviams-isigyti-lengvatinius-transporto-bilietus/