Seime vėl teikiamas metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas

by Lina | gegužės 26, 2016 1:54 am

metro1-1-300x200[1]Nors metropoliteno įstatymas jau buvo ne sykį atmestas, šios transporto rūšies entuziastai nenuleidžia rankų. Seimui pateiktas svarstyti Ekonomikos komiteto parengtas „Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas“.

 

 

Plačiau su dokumentu galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1152109[2]

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/05/metro1-1-300x2001.jpg
  2. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1152109: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1152109

Source URL: http://ebus.lt/seime-vel-teikiamas-metropoliteno-igyvendinimo-istatymo-projektas/