Seimo Ekonomikos komitetas pritarė galimybei vykdyti kombinuotus keleivių vežimus

by Lina | 15 lapkričio, 2018 4:38 am

Lapkričio 14-osios posėdyje Seimo Ekonomikos komitetas svarstė ir bendru sutarimu pritarė Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 3, 5, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2489 ir Geležinkelių transporto kodekso 3, 101, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 121 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2490.

 

Įstatymų projektais siūloma numatyti galimybę geležinkelio įmonėms (vežėjams) pačioms ar pasitelkiant keleivius kelių transporto priemonėmis vežančius vežėjus teikti viešąsias kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas, t. y. vietinių maršrutų, kuriais važiuoja daugiausia keleivių, ruožuose keleivius vežti traukiniais, o likusiuose – autobusais.

Pažymėtina, kad kombinuotojo keleivių vežimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas keleiviams naudotis viešuoju transportu, su vienu bilietu keliaujant ilgus atstumus Lietuvoje ir lengviau pasiekti tas vietas, kur nenutiesti geležinkelio bėgiai. Keleiviai traukiniais būtų vežami kelių savivaldybių ar net visą Lietuvos Respublikos teritoriją kertančiais maršrutais, o autobusais keleiviai būtų pavežami tik iki galinės maršruto stotelės.

Taip pat komitetas pritarė siūlymui įteisinti galimybę autobusais pavežėti ir tuos keleivius, kurie nesinaudoja kombinuotu vežimu, t.y. – nevažiuoja geležinkeliu, o įlipa tik į autobusą, kuris skirtas toliau vežti traukiniu atvykusius keleivius. Tokia paslauga būtų galimybė pasinaudoti tik tuo atveju, jei sulaipinus kombinuoto vežimo keleivius liktų laisvų vietų.

Priėmus įstatymų projektus, būtų sudarytos teisinės sąlygos optimizuoti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą ir toliau užtikrinti bendrus visuomenės interesus tenkinančių, nenutrūkstamų, reguliarių ir atitinkamo masto transporto viešųjų paslaugų teikimą. Taip pat būtų sudarytos prielaidos mažinti valstybės biudžeto lėšų, skiriamų geležinkelio įmonės (vežėjo) nuostoliams, patirtiems teikiant viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, kompensuoti, dydį.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Source URL: http://ebus.lt/seimo-ekonomikos-komitetas-pritare-galimybei-vykdyti-kombinuotus-keleiviu-vezimus/