Seimo konferencijos salėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo įkūrimo 20-mečio minėjimas

by Lina | 2 vasario, 2023 5:18 am

Vasario 1 d.LR Seime konferencijų salėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo įkūrimo 20-mečio minėjimas. Jame dalyvavo Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Seimo narys Lukas Savickas.

B. Bučelis priminė, kad 2002 m. gruodžio 12 d. Vilniuje, dalyvaujant Lietuvos autotransporto profsąjungų Federacijos pirmininkui Jonui Petraškai, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkui Petrui Bekėžai, Lietuvos Dokininkų profesinių sąjungų pirmininkui Vladimirui Bendoraičiui buvo įkurtas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas ir patvirtinti jo įstatai. Forumo pirmininku buvo išrinktas J. Petraška. Šiuo metu Forumas atstovauja 15 000 narių, vienija keleivinio, krovininio, jūrininkų, dokininkų profesines sąjungos. Minimos profesinės sąjungos yra Europos transporto Federacijos narės. Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas nėra Lietuvos profesinių sąjungų narys. Kas 3 mėnesius vyksta Forumo tarybos posėdžiai, kur sprendžiamos šiose sektoriuose dirbančių darbuotojų problemos.

„2006 m. esame pasirašę susitarimą su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ ir per tą laikotarpį ieškojome socialinio dialogo, spręsdami krovininio transporto vairuotojų problemas. Vėliau vedėme derybas su „Linava“ dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo ir nesutarus pasitraukėme iš kolektyvinių derybų. Forumo sprendimu kreipėmės į Vyriausybę ir nuo 2019 m. patvirtintas 1,65 koeficientas nuo minimalaus atlyginimo dydžio krovininio transporto vairuotojams“, – sakė B. Bučelis.

2007 m. pasirašytas susitarimas su Baltijos šalių  transportininkų susitarimas ir jau daugiau kaip 15 metų kiekvienais metais vyksta susitikimai skirtinguose šalyse pasidalinant patirtimi transporto sektoriuje.

„2021 m. įsigaliojus Mobilumo paketui, darbdaviai nenoriai jį vykdo ir ieško būdų jo nevykdyti.

Forumo siūlymu nuo 2023 m. sausio 1 d. sumažintas lauko priedas ir birželio 23 d. nebus taikomas vairuotojams bei kitiems darbuotojams“, – kalbėjo B. Bučelis.

Forumas dirbo ieškodamas sprendimų, siekiant pagerinant vairuotojų, jūrininkų, dokininkų problemas šiose sektoriuose.

A. Cuzunauskas apžvelgė situaciją krovininiame transporte, priminė, su kokiomis problemomis susiduria gindamas ir trečiųjų šalių vairuotojus Ginčų komisijoje. Vien per 2022 metus į Ginčų komisiją kreipėsi 12 000 vairuotojų, Darbo ginčų komisija sugebėjo išnagrinėti, tik dalį skundų. Pagrindinė problema – dėl darbo sąlygų, atlyginimų vėlavimų. Pirmininko nuomone, Lietuvoje šiame sektoriuje įteisinta vergovė ir darbdaviai išnaudoja vairuotojus nenorėdami mokėti jiems didesnių atlyginimų Vien per 2022 metus Prokuratūroje iškeltos darbdaviams 3 baudžiamos bylos. Toliau ieškoma sąlyčio taškų, sprendžiant vairuotojų problemas.

A. Kaupas prisiminė istorija, kaip 1933 metais įkurta Lietuvos Jūrininkų sąjunga, tad balandžio mėnesį ji minės įkūrimo 90-metį. Nuo 1999 m. Lietuvos Jūrininkų Sąjunga yra Europos transporto Federacijos narė ir remiasi Tarptautiniais ratifikuotais teisės aktais, atstovaudama jūrininkų problemas. Daugelyje laivų galioja kolektyvinės sutartys ir 2022 m. yra įkurta Jūrininkų bendruomenė, kuri padeda spręsti jų problemas.

Seimo narys Lukas Savickas atkreipė dėmesį, kad ieškoma būdų spręsti vairuotojams jų keliamas problemas, taikant suminę darbo laiko apskaitą. „Pavasario sesijoje teiksime pataisas dėl darbo laiko mažinimo nuo 52 val. iki 48 val. (DK 115 str.3 d.). Sieksime pakeisti 115 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo keturiasdešimt aštuonių per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui“, – sakė L. Savickas.

Taip pat bus siekiama pakeisti 122 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent keturiasdešimt aštuonių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika valandų, bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu dvidešimt keturios valandos.

„Tokiu būdu užtikrinsime vairuotojams normalų darbo ir poilsio režimą. Be to, esame aptarę ir kreipėmės į Susisekimo ministrą, kad būtų keičiamas įsakymas leidžiantis vairuotojams nestoti sustojimuose, kai nėra keleivių. Artimiausiu laiku svarstysime klausimą dėl darbuotojų atstovų delegavimo į Valstybės ir Savivaldybės bendrovių valdybas ir kitus įstatymus palankius darbuotojams“, – kalbėjo Seimo narys.

Bronius Bučelis

P. S. eBus.lt bendradarbis Kęstutis Pletkus primena, jog 1931 m. birželio mėn. buvo įkurta Lietuvos šoferių ir auto tarnautojų sąjunga bei dalijasi apie tai skelbta informacija to meto spaudoje.

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/02/1-forumas1.jpg
  2. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/02/1932.jpg
  3. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/02/1932-1.jpg
  4. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2023/02/1-auto-sof.jpg

Source URL: http://ebus.lt/seimo-konferencijos-saleje-ivyko-lietuvos-transporto-darbuotoju-profesiniu-sajungu-forumo-ikurimo-20-mecio-minejimas/