Šilalėje vyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos valdybos posėdis

by Lina | 25 kovo, 2024 4:46 am

Kovo 22 d. Šilalėje, AB „Kelių priežiūros“  padalinyje, įvyko  Lietuvos kelių ir autotransporto profsąjungų Federacijos valdybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo Federacijos pirmininkas, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė, Ukmergės, Naujosios Akmenės, „Kautros“, „Kauno autobusai“ ir Šilalės kelių regiono profsąjungų pirmininkai.

Federacijos pirmininkas valdybos posėdyje pristatė siūlomą Finansų ministerijos gynybos mokesčiu projektą, Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų teikiamais projektus, kurie planuojami Seime svarstyti pavasario sesijoje.

Federacijos valdybos nariai pasidalino bendrovėse esamoms problemomis. AB „Kelių priežiūros“ padalinio profsąjųngos pirmininkas informavo, kad bendrovės padalinyje dirba 48 darbuotojai. Profsąjungoje yra 25 nariai. 2021 metais pasirašyta kolektyvinė sutartis su AB ,,Kelių priežiūra“. Dažnai keliami darbininkams atlyginimai, bet darbininkams neįvykdžius planuojamų užduočių, mažinamas kintamo atlyginimo dalis. Šilalės padalinys priklauso Tauragės regioniniams keliams. Darbininkų vidutinis atlyginimas – 1 300 eurų. Šiais metais AB „Kelių priežiūra“ bus renkama Darbo taryba iš 11 narių. Bendrovėje dirba 2 200 darbuotojų.

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas informavo, kad bendrovėje dirba 70 darbuotojų, iš jų 42 – profsąjungos nariai. Vidutinis darbuotojų atlyginimas – 1 150 eurų. 2021 metais pasirašyta kolektyvinė sutartis. Bendrovė šiais metais planuoja pirkti naujų 10 elektrinių autobusus, numatoma restauruoti senąsias remonto dirbtuves, pagerinanti darbininkams darbo sąlygas.

UAB „Kautra“ profsąjungos pirmininkė informavo, kad bendrovėje dirba 760 darbuotojų, iš jų 200 autobusų vairuotojų. Vidutinis darbo užmokestis yra 1 300 eurų. Bendrovė dar šiais metais planuoja pirkti 10 naujų elektrinių autobusų.

Federacijos pirmininkas informavo, kad UAB „Kauno autobusai“ dirba 1 090 darbuotojų. Iš jų 415 priklauso darbuotojų profesinei sąjungai. Darbuotojų profesinė sąjunga atlieka Darbo tarybos funkcijas ir atstovauja bendrovės darbuotojams. Kolektyvinė sutartis pasirašyta 4 metams.  Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis yra 1 800 eurų.

Vėliau Federacijos valdybos nariai diskutavo dėl numatomų įstatymų projektų. Federacijos valdybos pirmininkas informavo, kad birželio 6-7 dienomis Klaipėdoje numatytas  Baltijos šalių transporto profsąjungų susitikimas, kur bus aptartos problemos Lietuvos, Latvijos ir Estijos transporto sektoriuose.

Kitas  Federacijos valdybos posėdis planuojamas Ukmergės autobusų parke rugsėjo mėnesį.

Bronius Bučelis

 [1]

 

 [2]

 

 [3]

 

 [4]

 

 

 

 

Endnotes:
  1.  : https://www.facebook.com/photo/?fbid=7741765485848249&set=pcb.2576079889233556&__cft__%5b0%5d=AZWcqjPk2Cy2Px-6UyUh5No1zVYbYy0ZpDQyh0ObqdsQ6C3yBQqte9Mm2cmUJXikO3EkPJxtT_O-nRz7nGxk03_MIy2VBhDxVgug5ERJJD65l2Eutj6HWotrAY-YcS-Y1P945u9erGtEl73dh82_tfip1bBsmhHVfBq9P-gmbRAMGIC7on639cUI43IW8zQhQsA&__tn__=*bH-R
  2.  : https://www.facebook.com/photo/?fbid=7741765572514907&set=pcb.2576079889233556&__cft__%5b0%5d=AZWcqjPk2Cy2Px-6UyUh5No1zVYbYy0ZpDQyh0ObqdsQ6C3yBQqte9Mm2cmUJXikO3EkPJxtT_O-nRz7nGxk03_MIy2VBhDxVgug5ERJJD65l2Eutj6HWotrAY-YcS-Y1P945u9erGtEl73dh82_tfip1bBsmhHVfBq9P-gmbRAMGIC7on639cUI43IW8zQhQsA&__tn__=*bH-R
  3.  : https://www.facebook.com/photo/?fbid=7741765659181565&set=pcb.2576079889233556&__cft__%5b0%5d=AZWcqjPk2Cy2Px-6UyUh5No1zVYbYy0ZpDQyh0ObqdsQ6C3yBQqte9Mm2cmUJXikO3EkPJxtT_O-nRz7nGxk03_MIy2VBhDxVgug5ERJJD65l2Eutj6HWotrAY-YcS-Y1P945u9erGtEl73dh82_tfip1bBsmhHVfBq9P-gmbRAMGIC7on639cUI43IW8zQhQsA&__tn__=*bH-R
  4.  : https://www.facebook.com/photo/?fbid=7741765769181554&set=pcb.2576079889233556&__cft__%5b0%5d=AZWcqjPk2Cy2Px-6UyUh5No1zVYbYy0ZpDQyh0ObqdsQ6C3yBQqte9Mm2cmUJXikO3EkPJxtT_O-nRz7nGxk03_MIy2VBhDxVgug5ERJJD65l2Eutj6HWotrAY-YcS-Y1P945u9erGtEl73dh82_tfip1bBsmhHVfBq9P-gmbRAMGIC7on639cUI43IW8zQhQsA&__tn__=*bH-R

Source URL: http://ebus.lt/siauliuose-vyko-lietuvos-keliu-ir-autotransporto-darbuotoju-profesiniu-sajungu-federacijos-valdybos-posedis/