Siūloma daugiau transporto lengvatų

by Lina | 23 birželio, 2016 4:24 am

apie-sedyne[1]Artėjant rinkimams, jau tapo tradicija pasiūlyti daugiau transporto lengvatų viešojo transporto keleiviams.

 

 

 

 

 

Seimo tinklapyje įregistruotas Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kur siūloma lengvatas taikyti didesniam kiekiui žmonių. Už lengvatomis besinaudojančių keleivių vežimą su vežėjais atsiskaito miestų bei rajonų savivaldybės. Deja, toli gražu ne visos tam skiria reikiamą kiekį lėšų. Neretai keleivių vežėjai priversti teikti lengvatas savo sąskaita.

Su įstatymo projektu dėl dar daugiau lengvatų viešojo transporto keleiviams galima susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161115[2]

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

Endnotes:
  1. [Image]: http://ebus.lt/wp-content/uploads/2016/06/apie-sedyne1.jpg
  2. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161115: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161115

Source URL: http://ebus.lt/siuloma-daugiau-transporto-lengvatu/