Siūloma griežčiau bausti už greičio viršijimą

spalio 28 05:31 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Saugus eismas

apie-toks4Seime įregistruotos Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisos, kur numatoma griežčiau bausti už greičio viršijimą.

 

 

 

Jei vairuotojas greitį viršytų daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą, jam grėstų nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų, o pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo šešių iki devynių mėnesių.

Jei greitis būtų viršytas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – vairuotojas būtų baudžiamas nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o pradedantieji vairuotojai – bauda nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo devynių mėnesių iki vienerių metų.

Jei greitis būtų viršytas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – tai vairuotojams užtrauktų baudą nuo keturių šimtų iki penkių šimtų eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo šešių mėnesių iki vienerių metų, pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo keturių šimtų iki penkių šimtų eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų iki vienerių metų ir šešių mėnesių ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo penkių šimtų iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

Su įstatymo projektu galima susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1087391

 

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka