Siūloma įteisinti draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai

kovo 06 04:01 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Saugus eismas

Vyriausybė nutarė pritarti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo  ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymu siekiama apibrėžti antialkoholinio variklio užrakto sąvoką. Taip pat projektu siūloma numatyti, kad pasibaigus teisės vairuoti atėmimo laikui, asmeniui, kuriam paskirta administracinio poveikio priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, šio draudimo laikotarpiu grąžinama teisė vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai. Šią administracinio poveikio priemonę nuo vienerių iki dvejų metų laikotarpiui kartu su administracine nuobauda galėtų skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), tačiau tik su paties asmens sutikimu. Transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, užtrauktų baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

Su teisės aktų projektais susipažinti galite paspaudę šias nuorodas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/82a654e01e1711e88a05839ea3846d8e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/82a654e01e1711e88a05839ea3846d8e

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka