Siūloma keisti Transporto veiklos pagrindų įstatymo straipsnius dėl užsieniečių įvežimo į Lietuvą

birželio 03 04:21 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

aut-sedynSeimo tinklapyje įregistruotos Lietuvos Respublikos Transporto veiklos pagrindų įstatymo NR. I-1863 1, 19, 191, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 IR 28 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo nauju 1 ir 2 priedais ir priedo pakeitimo įstatymas.

 

 

 

Vežėjams numatoma daugiau pareigų tikrinant dokumentus vežant keleivių grupes specialiais ir užsakomaisiais reisais, įvežant užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną.

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1154164

 

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka