Siūlomas projektas įsakymo dėl leidimų vežti keleivius reguliariais maršrutais pakeitimui

by Lina | gegužės 3, 2021 4:09 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įsakymo „Dėl LR susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“.

Su dokumentu galite susipažinti čia[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/85ef8a91a8d911eb98ccba226c8a14d7

Source URL: http://ebus.lt/siulomas-projektas-isakymo-del-leidimu-vezti-keleivius-reguliariais-marsrutais-pakeitimui/