Siūlomi Transporto lengvatų įstatymo pakeitimai

by Lina | 22 spalio, 2019 4:45 am

Susisiekimo ministerija pateikė pasiūlymą keisti Transporto lengvatų įstatymo Nr.VIII-1605 4 ir 5 straipsnius.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c0635561f19411e993e1a0efdbde7def[1]

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c0635561f19411e993e1a0efdbde7def: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c0635561f19411e993e1a0efdbde7def

Source URL: http://ebus.lt/siulomi-transporto-lengvatu-istatymo-pakeitimai/