Siūlomos LR Transporto lengvatų įstatymo pataisos

birželio 28 04:17 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

LR Susisiekimo ministerija siūlo keisti LR Transporto lengvatų įstatymą.

 

Su pakeitimais galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e91619b098d011e9aab6d8dd69c6da66

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka