Siūlomos Transporto lengvatų įstatymo pataisos

by Lina | 25 vasario, 2020 5:25 am

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymų įgyvendinimo“ pakeitimo. Keičiamas LRV nutarimas, kuriuo ministerijos įpareigojamos patvirtinti pažymėjimų pavyzdžius, pagal  kuriuos būtų galima įsigyti lengvatinį bilietą.

 

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018[1]

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018

Source URL: http://ebus.lt/siulomos-transporto-lengvatu-istatymo-pataisos/