Skatindama Europos konkurencingumą, stabilumą ir lyderystę klimato politikos srityje 2023 m. EIB grupė investavo 88 mlrd. eurų

by Lina | 24 sausio, 2024 5:04 am

Briuselyje EIB pirmininkė Nadia Calviño pranešė, kad 2023 m. Europos investicijų banko grupė pasirašė beveik 88 mlrd. eurų vertės naujų sutarčių didelio poveikio ES politiką įgyvendinantiems projektams klimato politikos, tvarios infrastruktūros ir sveikatos priežiūros srityse finansuoti.

Ji pažymėjo, kad visoje Europoje EIB grupė įgyvendina ES prioritetus: didina Europos konkurencingumą ir ES lyderystę žaliųjų technologijų srityje, padeda užtikrinti saugesnę ateitį žmonėms visoje Sąjungoje ir visame pasaulyje.

„Grupė ištesėjo savo pažadus. Ji pasiekė ir viršijo tikslus, susijusius su daugeliu pagrindinių ES prioritetų, – kalbėjo N. Calviño. – Tai duos apčiuopiamos naudos mums visiems: nuo saugesnio geriamojo vandens iki geresnio viešojo transporto, nuo daugiau galimybių gauti vakcinų iki didesnės 5G mobiliojo ryšio aprėpties, nuo darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo didinimo iki energetinio saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo.“

Nuo 2021 m. sutelkusi 349 mlrd. eurų žaliųjų investicijų, Grupė sėkmingai įgyvendina tikslą iki dešimtmečio pabaigos paremti 1 trilijoną eurų žaliojo finansavimo. Tiesiogiai klimato politikos veiksmams ir aplinkos tvarumui skirta 49 mlrd. eurų (2022 m. – 38 mlrd. eurų).

2023 m. Bankas investavo daugiau kaip 21 mlrd. eurų į „REPowerEU[1] – iniciatyvą, kuria siekiama mažinti Europos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir spartinti žaliąją pertvarką. Finansuoti elektros energijos gamybos pajėgumai leis elektra aprūpinti 13,8 mln. namų ūkių.

2023 m., kai visame pasaulyje didėjo nestabilumas, direktoratas „EIB pasaulyje“ (specializuotas Grupės padalinys, skirtas investicijoms už ES ribų) projektams skyrė daugiau kaip 8,4 mlrd. eurų, iš kurių beveik pusė skirta mažiausiai išsivysčiusioms pasaulio šalims ir pažeidžiamoms valstybėms. Apskritai paėmus „EIB pasaulyje“ finansavimas sutelkė 27 mlrd. eurų investicijų įgyvendinant ES strategiją „Global Gateway“. Tai padaryta anksčiau nei numatyta programos plane, siekiant iki 2027 m. paremti 100 mlrd. eurų investicijų. Be beveik 2 mlrd. eurų paramos Ukrainai nuo Rusijos invazijos pradžios, 2023 m. Bankas įsteigė valstybių narių ir Europos Komisijos remiamą „EU4U“ fondą, kad toliau stiprintų Ukrainos ekonominį atsparumą ir skatintų jos atstatymą.

EIB grupė investavo 19,8 mlrd. eurų į inovacijas, o 20 mlrd. eurų skirta mažosioms ir vidutinėms bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms remti. Tai daugiausia lėmė Europos investicijų fondo, EIB grupės specializuoto rizikos finansavimo teikėjo, investicijos. Praeitais metais EIF pasirašė beveik 15 mlrd. eurų investicijų. Į šią sumą įeina 1 mlrd. eurų pagal Europos technologijų lyderių iniciatyvą, kuria siekiama plėsti startuolių perversminių technologijų srityje veiklą ir gerinti Europos konkurencingumą. Be kitų į inovacijas orientuotų investicijų, EIB grupės finansavimą gavo 19 įvairių dirbtinio intelekto projektų. „Esant sudėtingoms sąlygoms investuoti EIB grupė yra pasirengusi atlikti svarbų anticiklinį vaidmenį, papildydama ES biudžetą ir remdama ES valstybes nares ir mūsų ekonomiką, reaguodama į didelę paklausą visoje Europoje, ypač privačiajame sektoriuje, – sakė EIB pirmininkė. –

Tačiau žinome, kad iššūkiai, su kuriais susiduriame, reikalauja dar didesnių pastangų ir būtent tuo mes galime Europai padėti. Vien šią savaitę EIB grupė praneša apie naujus remiamus projektus Švedijoje, Rumunijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje, skirtus naujoms žaliosioms technologijoms: nuo įkrovimo stotelių iki geležinkelių, žaliojo plieno gamybos ir saulės energijos sprendimų.“

Tikimasi, kad 2023 m. iš Grupės finansavimo bus paremta apie 320 mlrd. eurų investicijų, šios lėšos pasieks 400 000 įmonių ir parems 5,4 mln. darbo vietų. Daugiau nei 45 proc. Grupės finansavimo ES skirta sanglaudos regionams remti, o beveik 20 proc. – mažiau išsivysčiusiems ES regionams, kuriuose bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui nesiekia 75 proc. ES vidurkio. Grupė 2023 m. rezultatus pagal šalis paskelbs 2024 m. vasario 1 d.

„EIB grupė teikia naudą kiekvienai šaliai ir kiekvienam ES ekonomikos sektoriui. Labai prisidedame prie inovacijų, įtraukties, ekonominio saugumo ir konkurencingumo skatinimo mūsų žemyne, visur bendradarbiaujame su savo partneriais ir didiname mūsų bendro darbo poveikį,“ – pabrėžė N. Calviño.

Pirmininkės N. Calviño kalbos tekstas[2] ir tiesioginė transliacija[3]

Patvirtinamieji dokumentai ir duomenys[4]

Papildoma informacija

Europos investicijų bankas yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. Jis finansuoja perspektyvias investicijas, prisidedančias prie ES politikos įgyvendinimo, įskaitant teisingą perėjimą prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos visame pasaulyje.

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir vysto rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Atlikdamas šį vaidmenį EIF padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų, tokių kaip konkurencingumas ir augimas, inovacijos ir skaitmenizavimas, socialinis poveikis, įgūdžių ugdymas ir žmogiškasis kapitalas, klimato kaita ir aplinkos tvarumas ir kt.

EIB pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

 

Endnotes:
  1. „REPowerEU: https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUX9ZiGsxOonCK1qK5nflGx227MfS6WZQAZe2NESQz33MhfLtgfb8M4ETcQIj97pYvE-2B7x5iNv7r9AAPL9odn271BBbxtD-2FnUYMoOAc8CY4AMcX2ITmjsJKUMp8W4X2ElPwRcVDWe3MjrAgyToZSIMD90MB1BrLovakBvBwQVf0xIaAn3OllxBRe6p5RLT01VQg-3D-3DcZzM_pYJsOrNcTJ0fXYR4eIFvBdp72J5x5cXAkyTlQn2-2Bq77L0EWFiYVjmkoRhcIxmC1SQQh6VtS7wRoAtpDSlioswYVCTg7GWHM5uCAng1b6LjivdwItuNxb7nOX7pv-2F0Me9nOSHZPte-2F63zJy5JYzQD-2B5vpSSw7kT2gP7vD5I-2FWGQp-2F9vgMfJozTe6B6vIgUaPTud7WaKOFI3KIe0sG4h29FxNnJ9Xu9RSaxMhzZ9v7Or35IMGAj8-2FJIZKd7LxsWEJMqAjmbK7Kn38j6eAad5odb7lwG86z7G7pd6AuqMz92DZ4vV8k-2Bjkrgd9aV3D5xssOQlHohHBUG3qGttvStepXbA-3D-3D
  2. Pirmininkės N. Calviño kalbos tekstas: https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUevIEdaKLCfkim4L2ac-2BG-2F-2BQFJiJSjKokpBi6LvbUrWyXmawfMvCDsyIZYYF61XM-2BBQMUjZ85HYVHwj2LE4yACOn8QLf3vEeEwkZwyfvKnraEyTM_pYJsOrNcTJ0fXYR4eIFvBdp72J5x5cXAkyTlQn2-2Bq77L0EWFiYVjmkoRhcIxmC1SQQh6VtS7wRoAtpDSlioswYVCTg7GWHM5uCAng1b6LjivdwItuNxb7nOX7pv-2F0Me9nOSHZPte-2F63zJy5JYzQD-2B5vpSSw7kT2gP7vD5I-2FWGQp-2F9vgMfJozTe6B6vIgUaPT0NTpq20d31nGh3jZgQPMRlNZ3wcjdHWy0SkBJDFhY-2F63Vst5ogcxMStJoVOwJTr67wb42nSCLulh8XIiQgOqPahdJbWEXUu-2FfWYQXQI-2BUKuCt8ygMXYegv7Nz9sdRoARm6vTewfqeUsrQvfOCYNdPQ-3D-3D
  3. tiesioginė transliacija: https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUTsFMhlTZ1weswycNaa48w9z0fJiTwv-2FwxiIfwc5FrP9phLlCBwlgxYOjgjbNPOASw-3D-3D1Npk_pYJsOrNcTJ0fXYR4eIFvBdp72J5x5cXAkyTlQn2-2Bq77L0EWFiYVjmkoRhcIxmC1SQQh6VtS7wRoAtpDSlioswYVCTg7GWHM5uCAng1b6LjivdwItuNxb7nOX7pv-2F0Me9nOSHZPte-2F63zJy5JYzQD-2B5vpSSw7kT2gP7vD5I-2FWGQp-2F9vgMfJozTe6B6vIgUaPTL0zVn6PjP71l3EH8sds-2BSwtXems2-2F5dSpnvd3S-2BNUxTbSdRzaxFyf-2BRy6dpKgL6bJidjhT2rs-2FGs-2BbxWv1abfUUk1WQ45ZmfJtKPX91ySliKRllxpDizT9vP1oG1HOQHWnC9L3pL3E9rMZEgVdrzng-3D-3D
  4. Patvirtinamieji dokumentai ir duomenys: https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWs8e9UYYOcRAauGIYzspLfXoyZZ-2F0sSLbQO5mLQ1NdgpfJ6lrjQI2ShfjtJbbZP1Q9gNlViJe8N1FxiYS9itX0-3DNvzW_pYJsOrNcTJ0fXYR4eIFvBdp72J5x5cXAkyTlQn2-2Bq77L0EWFiYVjmkoRhcIxmC1SQQh6VtS7wRoAtpDSlioswYVCTg7GWHM5uCAng1b6LjivdwItuNxb7nOX7pv-2F0Me9nOSHZPte-2F63zJy5JYzQD-2B5vpSSw7kT2gP7vD5I-2FWGQp-2F9vgMfJozTe6B6vIgUaPTrC6rc9IaGpyMVHTSPmUHCkyjSXxHYkz-2Be08kLNBvKTkRNeOiZsyrC-2FmlHUjgNeGG9vkUtCTApGSA-2F3YnDD-2F4SsjNNobxNFNN1ND5w5A9rJtnn-2Bdbtfdr1cl0khtWo8xMMPUy-2FJosngKaYgzbwdC-2B-2FA-3D-3D

Source URL: http://ebus.lt/skatindama-europos-konkurencinguma-stabiluma-ir-lyderyste-klimato-politikos-srityje-2023-m-eib-grupe-investavo-88-mlrd-euru/