STT: Pasvalio autobusų parke pirkimams pinigai „liejosi laisvai“

by Lina | 9 sausio, 2019 5:16 am

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių UAB „Pasvalio autobusų parkas“, UAB „Pasvalio butų ūkis“ viešųjų pirkimų  srityje, UAB „Pasvalio vandenys“ – paramos teikimo srityje. Atliekant analizę pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo UAB „Pasvalio autobusų parkas“.

 

 

Analizės metu nustatyta, kad šios trys bendrovės nepakankamai viešina savo veiklą, neišvengia interesų konfliktų, o Pasvalio rajono savivaldybė neužtikrina jai pavestos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo kontrolės.

Analizuojant korupcijos prevencijos požiūriu „Pasvalio vandenų“ veiklą pastebėta, kad įmonėje nenustatomos maksimalios leidžiamos paramai skiriamų lėšų ribos. Dėl to per penkerius metus beveik 34 000 eurų buvo viršyta pelno dalis, galima panaudoti metinėms išmokoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms, paramai. Rekomenduojama, tvirtinant UAB „Pasvalio vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinius, numatyti paramai skiriamų lėšų sumą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais.

Atliekant korupcijos rizikos analizę buvo išsiaiškinta, kad „Pasvalio autobusų parke“ 2016–2017 m. nebuvo vykdomos jokios viešųjų pirkimų procedūros. Tuo laikotarpiu įsigyjant dyzeliną į talpyklas įmonei galimai padaryta beveik 21 000 eurų žala. 2018 m., kai  UAB „Pasvalio autobusų parkas“ atliko pirkimo procedūras, dyzelino antkainis sumažėjo net 5 kartus, palyginti su antkainiu, kuris buvo mokamas dyzeliną perkant be viešųjų pirkimų procedūrų.

STT Panevėžio valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo vykdant pirkimus UAB „Pasvalio autobusų parkas“. Taip pat UAB „Pasvalio autobusų parkas“ rekomenduojama įvertinti visas galiojančias sutartis, sudarytas neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų, jas nutraukti, prekes, paslaugas ir darbus įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia:

https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2915[1]

STT informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka

Endnotes:
  1. https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2915: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2915

Source URL: http://ebus.lt/stt-pasvalio-autobusu-parke-pirkimams-pinigai-liejosi-laisvai/