Susisiekimo ministerija kviečia teikti pasiūlymus antikorupcinių iniciatyvų atrankai

by Lina | 9 rugpjūčio, 2022 3:20 am

Skatindama skaidrią susisiekimo sektoriaus veiklą bei siekdama pagerbti asmenis, šiame sektoriuje iniciatyviai ir rezultatyviai vykdančius korupcijos prevenciją, Susisiekimo ministerija skelbia tradicinę veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atranką. Iki spalio 1 d. laukiama informacijos apie šiemet įgyvendintas ar įgyvendinamas antikorupcines iniciatyvas transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse.

Antikorupcines iniciatyvas atrankai kviečiami teikti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos reguliavimo srities įstaigos, įmonės ir bendrovės bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys minėtose susisiekimo srityse. Vienas asmuo, viena įstaiga, įmonė ar bendrovė atrankai gali siūlyti ne daugiau kaip dvi antikorupcines iniciatyvas.

Kandidatu gauti susisiekimo ministro apdovanojimą už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas gali būti siūlomas juridinis ar fizinis asmuo, šiais metais įgyvendinęs ar įgyvendinantis veiksmingas antikorupcines iniciatyvas. Fizinis asmuo turi atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Paraiškoje prašoma pateikti išsamų antikorupcinės iniciatyvos aprašymą, nurodant jos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį ir kt. Jei atrankai teikiama įgyvendinta antikorupcinė iniciatyva, reikia pagrįsti jos antikorupcinį veiksmingumą skaičiais arba nurodant, kas buvo atlikta ar pakeista, kokios korupcijos priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks pasiektas rezultatas ir nauda. Jei teikiama šiuo metu įgyvendinama antikorupcinė iniciatyva, jos veiksmingumui pagrįsti reikia atitinkamai nurodyti, ką numatoma padaryti, kokias korupcijos priežastis pašalinti, kokias sąlygas sudaryti, koks numatomas rezultatas ir nauda.

Siūlant apdovanoti fizinį asmenį, reikia pagrįsti, kad asmuo vykdo veiklą susisiekimo srityje, ir patvirtinti, kad jis yra nepriekaištingos reputacijos.

Paraiškas atrankai prašoma pateikti raštu iki š. m. spalio 1 d. Susisiekimo ministerijai adresu: Vilnius, Gedimino pr. 17, arba elektroniniu paštu sumin@sumin.lt[1], nurodant „Antikorupcinių iniciatyvų atrankai“.

Daugiau informacijos apie antikorupcinių iniciatyvų atranką rasite Susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Korupcijos prevencijos veikla[2], dalyje „Antikorupcinės iniciatyvos“.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka 

Endnotes:
  1. sumin@sumin.lt: mailto:sumin@sumin.lt
  2. Korupcijos prevencijos veikla: https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-veikla

Source URL: http://ebus.lt/susisiekimo-ministerija-kviecia-teikti-pasiulymus-antikorupciniu-iniciatyvu-atrankai/